Beques i Ajuts

Beques i Ajuts

 

Ajuts per a llibres i material per ensenyaments obligatoris

Del 17 d'agost al 17 de setembre de 2020

 

 

 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

Bonificació quota llar d'infants municipals

· Trobareu tota la informació necessària a l'apartat de Tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Valls
 
 
 
 
 
 ESTUDIS OBLIGATORIS 
 
Ajuts adquisició llibres i material per ensenyament obligatori
· Trobareu tota la informació necessària a l'apartat de Benestar Social de la Seu Electrònica
 
Convocatòria d'ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques
· Podeu consultar el següent enllaç: Curs 2016-2017. BDNS: 308060-3755

 

 
 ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 
 
No Universitaris

· Link al Ministerio de Educación

 

Beques Europa

· Link a la Fundació Ciutat de Valls

 
Ajuts per a estudis postobligatoris Càritas-Fundació Ciutat de Valls