Localitzades restes de sitges al carrer Espardenyers

Localitzades restes de sitges al carrer Espardenyers

En el decurs de l'execució de les obres de l'entorn del Museu Casteller s'han localitzat restes de quatre sitges. Aquesta troballa ha estat fruit dels treballs de seguiment arqueològic que l'Ajuntament té contractats des de l'inici d'aquesta obra.

Durant el decurs de l'excavació del carrer Esperdenyers, avui s'ha pogut percebre l'existència de les restes de quatre sitges. No obstant això, el carrer encara no està del tot excavat, pel que no es descarta l'aparició de noves restes. Ara es procedirà a documentar les quatre sitges aparegudes. Aquest treball de seguiment arqueològic, compta amb la supervisió del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.