Licitació del projecte de rehabilitació de Ca Xapes

Licitació del projecte de rehabilitació de Ca Xapes

La Junta de Govern ha aprovat el plec de clàusules per a la licitació de les obres de rehabilitació de l’edifici de Ca Xapes per a la Llar del Jubilat per un import de 2.419.000 euros IVA inclòs. L’edifici, testimoni de l’arquitectura industrial de mitjans del segle XIX a Valls, està protegit com a Bé Cultural d’Interès Local. Per aquest motiu, el projecte contempla mantenir la volumetria i composició de les façanes protegides de Ca Xapes –tant la del carrer Muralla de Sant Antoni com la dels carrers Paborde i Pantà- que es rehabilitaran de manera completa. També es conservaran forges i sostres encavallats de l’edifici industrial original. L’interior es reformarà per fer-ho més accessible i funcional a les necessitats de l’equipament i activitats de la Llar, entitat que fins l’any 2009 va ocupar l’edifici i que, un cop es completin les obres, podrà tornar a la seva històrica seu. D’aquesta manera, els 2.050 m2 de superfície construïda de les tres plantes interiors de l’edifici es distribuiran per acollir els diferents serveis de l’entitat. Així, donant prioritat a l’accessibilitat, a peu de carrer i amb accés directe des de l’exterior s’hi instal·laran les sales que acullen els serveis que apleguen més participants, en concret, la cafeteria amb prop de 100 m2 i un saló de ball de més de 220 m2 que podrà operar també com un espai polivalent per a diverses activitats. En aquestes dues sales s’hi sumen a la planta baixa la cuina i la recepció de l’equipament. La primera i segona planta acolliran el gruix de despatxos i sales per activitats, entre aquests un ampli gimnàs de més de 150 m2, l’aula d’informàtica i un espai que tindrà funcions polivalents. També hi ha haurà un ampli saló d’actes que recuperarà l’encavallat original de fusta del sostre de l’edifici.

Altres acords de Junta de Govern

- Compra de remolc i pack de seguretat per a emergències de Protecció Civil. La Junta de Govern ha aprovat, per un import de 12.700 euros IVA inclòs, la compra a l’empresa Revolution Original d’un remolc i pack de seguretat per a emergències de Protecció Civil. La compra per part de l’Ajuntament d’un remolc d’emergències a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil és una de les propostes que la ciutadania va escollir mitjançant votacions en el darrer procés de Pressupostos Participatius .

- Ampliació treballs a incloure recuperació muralla Sant Francesc. L’Ajuntament ha establert la necessitat que el projecte de recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc incorpori un estudi arqueològic del subsòl de la zona. Per aquest motiu, la Junta de Govern ha aprovat desistir del procediment de contractació per tal d’ampliar el plec de clàusules en aquest punt i assegurar així que la nova licitació per a la redacció del projecte tècnic integri la totalitat d’aspectes necessaris per a l’actuació prevista d’enderroc, reinterpretació i urbanització de la muralla de Sant Francesc entre la plaça de Sant Francesc i el carrer de Sant Sebastià. S’espera que, un cop incorporats al plec de clàusules aquests aspectes, el nou procés de licitació per a la contractació de la redacció del projecte s’activi el proper mes de setembre.

- Festes locals per a l’any 2020. La Junta de Govern ha establert les festes locals per a l’any 2020 a Valls en els dies 3 de febrer i 25 de juny, als voltants de les celebracions de la Candela i Sant Joan respectivament, i per a Picamoixons els dies 20 de març i 3 d’agost, als voltants de Sant Josep i la festa major de Sant Salvador.

- Patrocini de la marca Visita Valls. La Junta de Govern ha aprovat, per un import de 300 euros, el contracte de col·laboració o patrocini de la marca turística Visita Valls amb el pilot de motocròs vallenc Edgar Solé.

VALLS · 2 D’AGOST DE 2019