Principals acords de Junta de Govern

Principals acords de Junta de Govern

- Reparació de voreres i escocells al barri Cases Verdes. La Junta de Govern ha aprovat la memòria valorada per a les obres de reparació de diferents trams de voreres dels carrers del barri de les Cases Verdes per un import de 15.900 euros IVA inclòs. Les obres, adjudicades a l’empresa Obres i Serveis Martínez Arlandes, inclou també la reparació de diferents escocells.

- Projecte de Mediació als Barris. La Junta de Govern ha aprovat una despesa de 9.033 euros IVA inclòs i la contractació de l’empresa Combinats SCCL pel desenvolupament del projecte de Mediació als Barris que impulsa l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Valls de la regidoria d’Acció Comunitària. Aquest projecte té com objectiu la millora de la convivència i la cohesió social als barris.

Altres informacions d’interès

- Activitats escolars als torrents de Valls. L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i el regidor de Medi Natural i Sostenibilitat, Xavier Salat, han participat aquest dimarts de les activitats als torrents de Valls que, durant aquest curs, es desenvolupen a diferents centres de la ciutat. En concret, van prendre part a la sortida que els alumnes de l’Escola Enxaneta van realitzar al torrent de Sant Francesc aquesta setmana. Aquestes activitats pretenen que els alumnes descobreixin l’entorn dels torrents i les seves característiques ambientals, en una iniciativa de sensibilització a favor de la recuperació i conservació d’aquests espais fluvials singulars de Valls. L’objectiu és generar un vincle perdurable en el temps entre els alumnes i els torrents, estimulant així la sensibilització dels més petits en favor de la conservació d’aquests espais fluvials. La proposta educativa se suma als passos que està efectuant l’Ajuntament per recuperar els torrents com a pulmó verd i espais ambientals singulars de la ciutat. Les activitats formen part de l’anomenat Projecte Rius, una iniciativa de l’Associació Hàbitats que es duu a terme a tota la Península Ibèrica per estimular la participació activa de la societat en favor de la conservació i millora dels rius. En concret, el Projecte Rius fomenta l’apropament de la població al riu perquè coneguin i descobreixin com són i com funcionen els ecosistemes fluvials i la importància ambiental i social de la seva conservació. Actualment hi ha més de 250 grups actius. D’acord amb la metodologia del Projecte Rius, els alumnes de les escoles de Valls “adoptaran” trams dels torrents dels que es convertiran en sentinelles ambientals, en tindran cura i se’n faran, de manera simbòlica, responsables de que es faci una conservació adequada.

- Signatura del conveni amb la revista Cultura. L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i el president de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball, Àngel Ramon, han signat aquesta setmana el conveni que regula la subvenció de 6.000 euros per l’activitat de la revista Cultura que edita l’entitat.

VALLS · 30 D'OCTUBRE DE 2019