La Biblioteca de Valls s'adhereix al programa LECXIT de foment de la lectura per a l'èxit educatiu

La Biblioteca de Valls s'adhereix al programa LECXIT de foment de la lectura per a l'èxit educatiu

> El projecte compta amb una desena de voluntaris i ja hi prenen part alumnes de l’escola Baltasar Segú en un programa que es vol estendre també a tots els centres

> LECXIT, programa pioner impulsat per la Fundació Jaume Bofill i l’Obra Social “la Caixa”, millora la comprensió lectora dels infants per augmentar resultats acadèmics

La Biblioteca Carles Cardó de Valls s’ha convertit en punt LECXIT, un projecte de la Fundació Jaume Bofill amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i el departament d’Educació de la Generalitat dirigit a incrementar l’èxit educatiu dels infants a través de la lectura. D’aquesta manera, Valls s’incorpora a la xarxa LECXIT que té com a punt clau treballar amb els alumnes de forma lúdica i amena amb la participació de voluntaris i involucrant a la vegada escoles i famílies.

A hores d’ara el LECXIT a Valls compta ja amb una desena de voluntaris i ja hi prenen part alumnes de 9 a 12 anys de l’escola Baltasar Segú, en un programa que s’ha incorporat com a nova activitat del Pla Educatiu d’Entorn i que des de l’Ajuntament es vol estendre a altres centres educatius. Avui han presentat el projecte la regidora d’Educació i Política Lingüística, Teresa Rull, el regidor de Cultura, Marc Ayala, la directora de la Biblioteca Carles Cardó, Marina Blàvia, el cap de zona de CaixaBank, Agustí Subirats, el director de l'escola Baltasar Segú, Maurici Gelambí, i els voluntaris Jaume Gabarró i Teresa Girona.

Els voluntaris acompanyen en la lectura a 10 alumnes del Baltasar Segú mitjançant una tutoria individual a la setmana que es realitza a la tarda a la Biblioteca Carles Cardó en horari extraescolar. També és clau la participació de les escoles i el professorat, amb les quals es creen ponts pedagògics, així com de les famílies que disposen de material de suport per incentivar la lectura dels infants a casa. En aquest sentit, el projecte vol establir també vincles amb l’entorn de l’escola, com entitats socials i culturals, per generar un clima favorable a l’aprenentatge i la lectura.

Les tutories es dissenyen a partir dels interessos dels nens i nenes per involucrar-los i estimular-los a llegir. D’aquesta manera, els voluntaris reben abans una formació per prepar les sessions, però també tenen marge de maniobra per adaptar les activitats als interessos de cada alumne, per tal de fer la lectura agradable i establir una relació de confiança.

A Catalunya s’han creat prop d’un centenar de punts LECXIT en un programa que busca millorar la comprensió lectora i els resultats acadèmics de totes les matèries amb una metodologia i uns recursos validats per part de la Fundació Jaume Bofill. El foment de la lectura és clau per a l’èxit educatiu. Prop d’un 15% dels estudiants no assoleixen les competències lectores bàsiques, en una situació que afecta d’una manera molt directa el seu rendiment escolar. L’informe PISA vincula directament lectura i èxit educatiu i constata que més del 30% dels estudiants amb alt rendiment llegeixen entre 1 i 2 hores al dia.

>> Més informació sobre el programa LECXIT: www.lectura.cat

VALLS · 13 DE NOVEMBRE DE 2019