L'Ajuntament executarà durant el 2020 la primera fase de la inversió del nou enllumenat del Polígon Industrial de Valls

L'Ajuntament executarà durant el 2020 la primera fase de la inversió del nou enllumenat del Polígon Industrial de Valls

> Amb un pressupost de 604.000 euros, s’actuarà en 6 carrers principals de la zona industrial: Artesans, Licoristes, Curtidors, Basters, part del passeig Palau de Reig de Dalt i també un sector del carrer Blanquers

> El consistori sol·licita finançament al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

L’Ajuntament de Valls preveu iniciar durant el 2020 l’execució del projecte del nou enllumenat del Polígon Industrial que, quan es completi en totes les fases, haurà suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d’euros. Per a l’any vinent, s’executarà una primera etapa, pressupostada en 604.000 euros, que comportarà actuar en sis dels carrers principals de la zona industrial. En concret, es modernitzarà l’enllumenat als carrers Artesans, Licoristes, Curtidors i Basters i també a bona part de la rambla de Palau de Reig de Dalt, així com un sector del carrer Blanquers.

Aquesta primera fase, per a la que el consistori ha sol·licitat finançament al Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya i que a la vegada s’inclourà en el pressupost municipal, suposarà la renovació amb tecnologia LED de 307 fanals. Amb les noves lluminàries LED, molt més eficients i amb major vida útil, s’augmentarà la sensació d’il·luminació a tots els carrers del polígon, es reduiran les avaries i, a la vegada, es disminuirà en prop d’un 80% el consum i els costos energètic.

Un dels punts més destacats del projecte és la renovació dels quadres elèctrics que, entre altres millores, inclouen un nou sistema de telegestió per control remot. Aquest sistema permet obtenir dades en temps real del consum elèctric, automatitzar les hores d’encesa i graduar la potència de l’enllumenat. A més, amb la telegestió del sistema, es podran detectar avaries de manera instantània per poder actuar i solucionar-les amb major rapidesa. El projecte també preveu instal·lar gairebé 80 nous fanals per reposar els que estan malmesos, bé sigui perquè han desaparegut o perquè estan danyats per col·lisions de vehicles.

El pla lumínic del projecte ha previst augmentar la sensació d’il·luminació de manera uniforme les voreres i les vies de circulació, amb especial cura en l’enllumenat de les cruïlles de carrers per augmentar la seguretat viària de la circulació. L’execució d’aquesta primera fase durant el 2020 representarà complir ja amb el 40% del total del projecte aprovat de renovació de l’enllumenat a la totalitat del polígon que s’anirà executant progressivament per etapes en anys successius.

Asfaltatge del carrer Licoristes

D’altra banda, a principis de desembre, s’iniciarà la segona fase de les obres d’asfaltatge del carrer Licoristes, amb una inversió municipal de 99.000 euros IVA inclòs. Les obres comportaran la finalització de l’asfaltatge total d’aquesta via -des de la cruïlla amb Curtidors fins al final del carrer- i permetran completar l’actuació que es va iniciar, el passat mes de febrer, amb l’asfaltatge d’un primer tram, en aquella ocasió amb una inversió de 87.000 euros. Com al febrer, l’asfaltatge del segon tram del carrer Licoristes preveu també l’arranjament d’embornals i pintar la corresponent senyalització horitzontal, passos de vianants i zones d’aparcament.

VALLS · 19 DE NOVEMBRE DE 2019