VallsJove obre convocatòria d'ajuts a l'habitatge de lloguer per a joves i hi destina fins a 15.000 euros

VallsJove obre convocatòria d'ajuts a l'habitatge de lloguer per a joves i hi destina fins a 15.000 euros

> Es prioritzen els lloguers al centre històric i les subvencions es concediran en funció dels ingressos, la composició de la unitat familiar i la situació de vulnerabilitat

> Els ajuts cobreixen dos mesos de lloguer i es podran sol·licitar del 21 de novembre al 21 de desembre a les oficines del servei municipal de Joventut

El servei de Joventut de l'Ajuntament de Valls, VallsJove, ha obert una nova convocatòria de subvencions municipals per facilitar l'accés del jovent als habitatges de lloguer. En total s'hi destinaran fins a 15.000 euros i les ajudes, que aniran adreçades a persones residents a Valls d'entre 18 i 35 anys, tenen per objectiu afavorir la seva emancipació residencial i la seva autonomia.

En concret, els ajuts cobreixen les despeses dels dos primers mesos de lloguer, així com les vinculades a l'administració de finques. D'aquesta manera, es vol donar suport econòmic als joves per fer front a la despesa inicial que, moltes vegades, suposa un fre a l'hora de plantejar-se l'emancipació i llogar un habitatge. A la convocatòria s'hi pot presentar el jovent que hagi signat un contracte de lloguer entre el 4 de novembre de 2018 i el 21 de desembre de 2019.

La nova línia d’ajuts prioritza el lloguer d'un habitatge al centre històric i contribuir així a la seva revitalització, dinamitzar el mercat d'habitatges de lloguer i el rejoveniment progressiu de la seva població. La quantia de les subvencions es concedirà en funció dels ingressos de la unitat de convivència de les persones que les sol·licitin. En la concessió dels ajuts també es tindran en compte aspectes com les persones amb diversitat funcional, membres de famílies nombroses o monoparentals, persones en situació d'atur o d'altres situacions socials o econòmiques de vulnerabilitat. Per accedir-hi cal estar empadronat i residir efectivament a Valls des de fa 2 anys. Un altre dels requisits per acollir-se a la subvenció, és el preu màxim del lloguer de l'habitatge que no pot superar els 500 euros. A més, a la convocatòria d'enguany s'han modificat les bases dels ajuts per ampliar el nombre de persones que puguin accedir-hi, ampliant els llindars econòmics i facilitant la justificació dels ingressos de l'any en curs.

El programa forma part dels projectes destinats a afavorir el desenvolupament personal i professional del jovent de la ciutat en el marc de les propostes del Pla Local de Joventut aprovat el 2017. Les persones interessades es poden adreçar a les oficines de VallsJove (c/St.Pere, 2) de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 h i els dimecres de 17:00 a 19:00 h des d'on se centralitzaran totes les gestions i es resoldran totes les qüestions vinculades a la subvenció, o bé trucar al 977 60 98 49. Tota la documentació i informació de la subvenció es troba a l'espai web de VallsJove (www.vallsjove.cat) i a la seu electrònica de l'Ajuntament (seu.valls.cat).

VALLS · 14 DE NOVEMBRE DE 2019