Valls disposarà de 21 habitatges més per a ús social

Valls disposarà de 21 habitatges més per a ús social

> L’Ajuntament signa convenis amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya i amb Sostre Cívic que permeten ampliar el parc d’habitatge social

L’Ajuntament de Valls signarà en breu dos convenis que permetran ampliar el parc d’habitatges per a ús social en 21 pisos més. La Junta de Govern ha aprovat el conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya de la Generalitat i, en els propers dies, donarà llum verd també al conveni amb la cooperativa Sostre Cívic, en els dos casos, per l’adquisició d’aquests 21 habitatges que es troben situats al carrer Paborde, a la zona de la plaça de Jaume I.

L’ampliació del parc d’habitatges és el resultat d’un treball que va arrencar el 2015 amb els primers contactes amb el Banc Mare Nostrum, en aquell moment propietària de dos blocs de pisos en aquesta zona. Tot i que aleshores les converses no van fructificar perquè el banc va duplicar el preu de venda inicial un cop impugnada la Llei de l’Habitatge al Tribunal Constitucional i també perquè els pisos havien anat passant a mans de diferents bancs, el 2019 l’Ajuntament comença a fer el seguiment dels habitatges per tal que, si es posaven a la venda, l’administració pogués fer ús del dret de tempteig i retracte. Aquesta és una opció de compra preferent per part dels ajuntaments i entitats del tercer sector en zones d’alta demanda d’habitatge social com és el cas de Valls.

El maig de 2019, l’Ajuntament i l’AHC coordinen l’estratègia per a la compra dels dos blocs de pisos situats als números 6 i 8 del carrer Paborde i, al juliol, amb l’opció de compra sobre la taula, les dues administracions sumen a Sostre Cívic en l’operació per coordinar la compra.

El primer dels convenis, entre l’Ajuntament i l’AHC, permetrà l’adquisició de 5 habitatges que les dues parts compren per meitats i proindivís al 50% al carrer Paborde 8, una operació regulada pel conveni de col·laboració que estableix que l’Ajuntament s’encarregarà de la gestió. L’operació de compra suposa una inversió de 173.000 euros en total que les dues administracions finançaran a parts iguals. A més, en el conveni s’estableix també que els tres pisos que l’AHC ja tenia en aquest mateix bloc passaran a ser gestionats pel consistori.

Acord amb Sostre Cívic

El segon conveni és el resultat de l’acord amb la cooperativa Sostre Cívic que adquireix 13 habitatges al bloc situat just al costat, al carrer Paborde 6, a la mateixa zona de la plaça de Jaume I. La cooperativa també compra els habitatges mitjançant la fórmula de tanteig i retracte per destinar els pisos a ús social.

En aquest cas, Sostre Cívic i l’Ajuntament de Valls aprovaran el conveni que regula la col·laboració del consistori que donarà suport econòmic a la cooperativa per la compra dels pisos i, en contraprestació, l’administració local podrà fixar els criteris d’accés en una part dels habitatges amb finalitats socials. El suport econòmic municipal s’ha establert en total en 60.000€, 20.000€ per aquest 2019 i 40.000€ més per al 2020.

Amb aquestes dues accions impulsades per l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Habitatge, es segueix avançant en les polítiques socials que pretenen facilitar a col·lectius amb més dificultats l’accés als habitatges.

VALLS · 9 DE DESEMBRE DE 2019