Fins el 29 de febrer es poden sol·licitar els incentius ambientals amb descomptes a la taxa d'escombraries del 20 al 50%

Fins el 29 de febrer es poden sol·licitar els incentius ambientals amb descomptes a la taxa d'escombraries del 20 al 50%

> La sol·licitud es pot presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o també telemàticament a través de la web municipal

> La mesura s’aplica per primer cop aquest 2020 per fomentar la prevenció de residus i potenciar la recollida selectiva per tal de que els que separen les escombraries paguin menys

La taxa de recollida d’escombraries incorpora, per primer cop, una mesura pionera amb importants incentius ambientals per als ciutadans que realitzin adequadament la separació dels residus a casa. D’aquesta manera, el 2020 s’aplicarà per primer cop el nou sistema que inclou descomptes que poden oscil·lar entre el 20 i el 50% al rebut de les escombraries. Tots els ciutadans que s’hi vulguin acollir tenen tot el mes de febrer, de l’1 al 29 de febrer, per presentar la sol·licitud. La sol·licitud es pot presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament però també es pot efectuar el tràmit telemàticament.

>> Accedir a la tramitació electrònica

També s’ha incorporat un incentiu per als establiments comercials que generen materia orgància i participi en un sistema de prevenció de residus mitjançant acords amb entitats locals (Càritas, Creu Roja, la Taulada…)

Aquests nous incentius ambientals tenen com objectiu prevenir la producció global de residus de la ciutat i potenciar la recollida selectiva, en una mesura destinada també a conscienciar la població sobre la necessitat de reduir el volum de deixalles, augmentar els índex de reciclatge i minimitzar la incineració d’escombraries. D’aquesta manera, els qeu separen les escombraries pagarà menys ja que podrà acollir-se als descomptes en el rebut de la brossa a través d’aquests nous incentius ambientals, premiant així la seva contribució per fer una ciutat ambientalment més sostenible.

Tipus d’incentius

En concret, per als propietaris d’habitatges o masies en sòl rústic s’estableixen tres nivells, amb incentius ambientals diferents, segons el grau amb que es realitzi la recollida selectiva. Així, per realitzar a casa la selectiva de les fraccions d’orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre, i resta s’estableix un incentiu ambiental de Nivell 1 amb una taxa de 103,20 euros, amb una reducció del 20%. En el Nivell 2 es contempla que, a més de realitzar la selectiva de les cinc fraccions, s’utilitzi de manera freqüent la Deixalleria Municipal, amb una taxa de 77,40 euros, amb un 40% de descompte. Per últim, per als que compleixin els requisits del nivells 1 i 2, s’estableix a més el Nivell 3 en el cas que es faci autocompostatge de l’orgànica(restes de cuina i jardí), amb una taxa de 64,50 euros, el que representa reduir el rebut de la brossa a la meitat.

Procediment per acollir-se als nous incentius ambientals

Per poder acollir-se a les tarifes d’incentius ambientals de Nivell 1, 2 i 3, cal formalitzar la sol·licitud entre l’1 i el 29 de febrer, bé en línia a través del portal web municipal o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Amb la instància, el ciutadà fa una declaración de responsabilitat que en aquell domicili es fa la recollida selectiva, justificant-t’ho amb fotografies de l’espai de casa seva on té els cubells per a les fraccions orgànica, paper-cartró, envasos lleugers,vidre i resta. A més, amb la formalització, s’autoritza també que l’Ajuntament pugui realitzar inspeccions a casa del sol·licitant, en un controls que seran aleatoris entre tots els que ho demanin. En el cas del Nivell 2 per a usuaris de Deixalleria, caldrà aportar els certificats de les aportacions fetes a la Deixalleria i, per al Nivell 3 que inclou els ciutadans que realitzin autocompostatge de l’orgànica, caldrà aportar imatges de l’autocompostador.

Incentius ambientals per a comerços, bars i restaurants

Les modificacions a la taxa d’escombraries no es limiten a la taxa domiciliària, sinó que s’estenen a altres apartats. Així, en el cas del comerç al detall o també bars i restaurants que generin residus de matèria orgànica, s’introdueix un incentiu ambiental amb una reducció del 30% per als que participen en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari. Així, si el comerç aporta un conveni en el que dona excedents alimentaris a entitats de caràcter social, la taxa també serà més baixa.

VALLS · 30 DE GENER DE 2020