Vallsgenera es fixa per al 2020 potenciar el Viver d'Empreses com centre de foment d'emprenedoria

Vallsgenera es fixa per al 2020 potenciar el Viver d'Empreses com centre de foment d'emprenedoria

> Es definiran serveis per incrementar activitat i es reforçarà la vessant d’innovació

> Vallsgenera també participarà aquest 2020 en un programa pilot del SOC que combina formació i treball dirigit a aturats amb baixa qualificació

L’Institut Municipal de Desenvolupament Local ha establert el Viver d’Empreses i el programa pilot d’Aprenentatge a la Professionalització com a noves línies estratègiques que s’impulsaran enguany mateix i que s’afegiran amb més força a les iniciatives que ja es desenvolupen de formació, suport a les empreses, captació d’inversions, emprenedoria, foment de l’ocupació i lluita contra l’atur. En aquest sentit, Vallsgenera vol potenciar el Viver o Centre d’Iniciatives Empresarials com un espai central en les polítiques de foment de l’emprenedoria, definint servei per incrementar activitat.

Entre les noves propostes, s’analitzarà la viabilitat d’especialització d’activitat perquè les noves empreses que aculli el Viver puguin col·laborar entre elles i aprofitar sinergies i/o objectius. Un dels punts que més es vol potenciar és el suport a projectes d’emprenedoria i empresarials que es generin al mateix territori i que tinguin a la vegada un caràcter innovador, com a motor per obrir activitat a nous sectors i generar noves activitats econòmiques amb perspectives de futur.

El Centre d’Iniciatives Empresarials de Valls es va crear l’any 1998 amb l’objectiu de facilitar l’arrencada de noves empreses promogudes per emprenedors que vulguin autoocupar-se, professionals que pensin independitzar-se o joves universitaris o tècnics que desitgin iniciar una activitat, entre d’altres col·lectius. D’aquesta manera, des del CIE es faciliten a les noves empreses espais a baix cost per un temps, amb serveis logístics comuns com neteja, sala de reunions, manteniment i internet. Les modalitats d’espais van de despatxos de 16 a 24 m2 o bé tallers per activitats industrials d’entre 90 i 180 m2.

A més, des del primer moment, els emprenedors reben suport i assessorament tècnic i administratiu per posar en marxa l’empresa. A la vegada, es fomenta la col·laboració i interacció entre les empreses del Viver i a més se les posa en contacte amb el seu entorn econòmic per ajudar-les a obrir-se a noves oportunitats de negoci. Un dels punts que es volen impulsar a partir d’ara és que el Viver d’Empreses sigui també un espai per a la celebració de jornades o activitats de formació.

Programa d’Aprenentatge per a la Professionalització

D’altra banda, la segona línia en la que s’incidirà més des de Vallsgenera és en la posada en marxa, a partir del mes d’abril, del Programa d’Aprenentatge per a la Professionalització (APP) que representarà la formació i contractació de 21 persones i en el que hi participaran 14 empreses. Aquesta iniciativa és un programa pilot de formació en alternança amb l’ocupació, que impulsa el Servei d’Ocupació de Catalunya, destinat a la qualificació professional de les persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral.

D’aquesta manera, es proporciona a les persones amb un nivell baix de qualificació professional l’oportunitat de formar-se i adquirir, mentre estan treballant, les competències transversals i bàsiques que necessiten. Així, es dona resposta a una doble necessitat: la qualificació i l’obtenció d’ingressos per poder subsistir.

Les actuacions que es desenvoluparan aquest 2020 seran la formació, l’experienciació laboral mitjançant un contracte de treball i l’acompanyament en el procés d’aprenentatge. Pel que fa a la formació, enguany els participants rebran els Certificats Professionals de Nivell 1, títols oficials que acrediten que els alumnes han adquirit les competències i habilitats per entrar en el mercat de treball en un sector concret. En concret, Vallsgenera realitzarà la formació per als certificats de mecanització i de neteja, a través de cursos com el d’operacions auxiliars de fabricació mecànica, neteja en espais oberts i instal·lacions industrials, el curs de neteja de superfícies i mobiliari d’edificis i locals i també auxiliar de magatzem.

Per fer possible la contractació dels 21 participants, el programa ja ha rebut l’adhesió de 14 empreses que han demostrat la seva sensibilitat i responsabilitat social col·laborant amb el programa. El contracte, subvencionat pel SOC, serà de formació i aprenentatge per un període de 9 mesos. Així, un 25% de la jornada es destinarà a formació i un 75% a treball efectiu.

Els participants tindran a més una persona tutora designada per Vallsgenera per fer el seguiment de tot el procés d’aprenentatge i, de la mateixa manera, cada empresa assignarà un tutor per vetllar que el treballador adquireix tots els coneixements i habilitats necessàries per poder trobar feina del sector.

VALLS · 11 DE FEBRER DE 2020