L'Ajuntament estén progressivament noves eines per ampliar el teletreball del seu personal

L'Ajuntament estén progressivament noves eines per ampliar el teletreball del seu personal

> Una cinquantena de treballadors ja poden accedir als sistemes corporatius de manera completa per poder treballar des de casa

> S'ha ampliat el parc d'ordinadors i s'han generat noves aplicacions i serveis informàtics

El departament de Tecnologies de la Informació de l'Ajuntament de Valls ha ampliat els recursos i plataformes, d'una manera especial els adreçats als serveis municipals bàsics i imprescindibles per garantir el seu ple funcionament i donar resposta de manera eficaç a l'actual situació d'emergència sanitària pel Covid-19. A més, de manera progressiva aquests serveis s'estan estenent al conjunt de departaments i organismes de la Corporació i a hores d'ara en total ja hi ha una cinquantena de treballadors que poden treballar des de casa per accedir via remot a la xarxa i als sistemes d'informació municipal de manera completa i segura.

En aquest sentit, s'ha ampliat el parc d'ordinadors i en total s'han aconseguit mobilitzar 41 equips, la majoria d'ells nous, perquè es pugui treballar des de casa. També s'han habilitat equips particulars que el propi personal ha posat a disposició per poder teletreballar. En tots aquests casos, els treballadors poden accedir en sistema remot i amb garanties de seguretat a les aplicacions i plataformes de gestió d'expedients, als servidors de fitxers o al sistema GIS, un mapa online amb informació dels principals serveis públics de la ciutat. Per aquest motiu, des de la regidoria de Transparència, OAC i TIC s'han ampliat les línies de suport perquè es pugui mantenir en funcionament, a més dels serveis imprescindibles del consistori, altres departaments municipals.

A més dels sistemes en remot, tot el personal pot accedir a les eines corporatives obertes i accessibles des de qualsevol equip connectat a internet, com poden ser el correu electrònic o el núvol per emmagatzematge i compartició d'arxius. S'han habilitat també noves aplicacions, entre les que destaca una plataforma de treball col·laboratiu per a la coordinació d'equips en xarxa, també disponible com APP mòbil per al personal municipal, que facilita la comunicació i feina de cada servei en un entorn protegit ja que les dades circulen exclusivament dins dels sistemes d'informació municipal.

Paral·lelament, els serveis TIC municipals han ampliat les línies de suport al personal per cobrir incidències, per exemple amb un nou canal de Telegram intern. En aquest canal, s'ha creat un “bot” amb informació i que alhora permet a tot el personal generar peticions de suport informàtic.

VALLS ·24 DE MARÇ DE 2020