Valls millora els resultats de recollida selectiva durant el primer quadrimestre de 2020

Valls millora els resultats de recollida selectiva durant el primer quadrimestre de 2020

> L'Ajuntament dona a conèixer les primeres dades des de l'aplicació dels incentius ambientals a la taxa de residus, en uns mesos que també ha tingut un fort impacte la situació per la Covid-19

> Més de 1.200 famílies sol·liciten els incentius de la nova taxa de residus i es comprometen amb el reciclatge

> Aquest diumenge dia 17 de maig se celebra el Dia Internacional del Reciclatge

La recollida selectiva a Valls ha augmentat, en només quatre mesos, un 3,1%, situant l'índex de reciclatge en un 43,9%. L'augment d'1,3 punts percentuals en comparació amb el mateix període de l'any 2019 representa l'increment més important els nivells de reciclatge dels últims anys. L'Ajuntament fa públiques les dades coincidint amb la celebració, aquest diumenge dia 17 de maig, del Dia Internacional del Reciclatge, unes xifres que denoten ja que l'aplicació dels nous incentius ambientals a la taxa de residus d'aquest 2020 estan ja donant els primers resultats positius.

Les dades també denoten l'impacte per la situació generada de la Covid-19 amb el confinament de la població a casa durant bona part dels mesos de març i abril. Així, si s’analitza per fraccions s’observa que la recollida de residus que més ha augmentat és la d’aquells que es generen habitualment als domicilis (especialment el vidre, els envasos lleugers i la matèria orgànica). El paper/cartró també ha augmentat, malgrat que molts comerços han estat tancats durant dos mesos.

La crisi climàtica a nivell mundial, la modificació de la taxa de residus i el confinament, claus en aquest canvi

Aquesta evolució és conseqüència de diversos factors que han marcat el primer quadrimestre de 2020. Per una banda, la crisi climàtica que afecta a escala mundial i que ha fet que una part important de la ciutadania prengui cada cop més consciència de la importància del canvi d’hàbits en la gestió de residus domiciliaris, com són la minimització dels residus i la separació en origen de les fraccions reciclables.

En segon lloc, la modificació de l’ordenança fiscal de residus, entesa com a fiscalitat positiva, que ha representat una motivació afegida per a moltes llars per prendre consciència de la necessitat de separar els residus, i alhora els ha permès acollir-se a una quota reduïda de la taxa de residus que pot arribar a descomptes d'entre el 20 i el 50% del rebut.

En aquest sentit, cal destacar que en el primer any de la nova taxa amb incentius ambientals ja s'hi han acollit 1.255 famílies. Aquestes sol·licituds, que representen aproximadament el 15% de les llars vallenques, es troben actualment en procés de tramitació.

Per últim, l’estat d’alarma derivat de l’emergència sanitària pel Covid-19 ha fet que es redueixi de forma molt important l’activitat econòmica i la prestació d’alguns serveis municipals. Com a conseqüència, s’ha reduït la generació de fracció resta, restes de neteja viària, fracció vegetal i runa. També s’ha reduït de forma molt important la gestió de residus a través de la deixalleria, que ha estat tancada a la majoria d’usuaris des de mitjans de març i fins a principis de maig. No obstant, s’espera un augment important de la recollida a la deixalleria durant els propers mesos.

Cal destacar que durant la fase de confinament (mesos de març i abril), les fraccions que han experimentat un augment més important han sigut la roba i calçat, els envasos lleugers i la fracció orgànica.

Els objectius per al 2020

Els objectius principals de l’ajuntament en matèria de residus per al 2020 són per una banda acostar-se al 50% de recollida selectiva, així com reduir la producció de residus fins als 1’312 Kg/habitant i dia. La reducció de residus implica la disminució de l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle, en aquest sentit volem recordar que tant de forma individual o col·lectiva, les nostres actituds envers la prevenció de residus contribueixen a aquesta disminució de l’efecte hivernacle.

VALLS · 15 DE MAIG DE 2020