L'Ajuntament de Valls promou el control biològic als parcs municipals i arbrat viari

L'Ajuntament de Valls promou el control biològic als parcs municipals i arbrat viari

L’ONU promou la commemoració del dia Internacional de la Diversitat Biològica, que es celebra el 22 de maig, amb l’objectiu de recordar la importància de mantenir la diversitat biològica en tots els àmbits del planeta. L’Ajuntament de Valls, amb la voluntat d’incorporar tècniques que siguin respectuoses amb la biodiversitat, utilitza des de fa tres anys organismes de control biològic, per a controlar plagues de l’arbrat de la ciutat, d’aquesta manera s’evita utilitzar plaguicides que puguin danyar altres organismes que poden ser beneficiosos per a l’ecosistema urbà.

Així, l’Ajuntament de Valls es va implicant en els tractaments de les plagues de l’arbrat viari i dels parcs municipals a través de mecanismes naturals. Aquest canvi s’anirà amplificant i s’adoptaran altres criteris en aquesta direcció com la reducció de l’ús de plaguicides i l’augment de zones naturalitzades on no s’empraran productes de cap mena per preservar-los com a refugi per a insectes i papallones.

Es tracta d’utilitzar un petit insecte del grup dels col•leòpters, una marieta, l’Adalia bipunctata, com a depredadora de pugons que ataquen l’arbrat dels nostres carrers i parcs i que es tracta d’una espècie autòctona. La tècnica consisteix en deixar diversos exemplars del insecte en caixes en els arbres afectats o que poden presentar un atac de pugons.

En concret, aquest any s’han instal•lat un total de 65 caixes als arbres de les espècies xitapla (Chitalpa tashkentensis), xicaranda (Jacaranda mimosifiolia) i til•lers (Tilia sp.). Concretament, les espècies i indrets on s’actuarà són, per una banda, els til•lers de les places Jaume I, Pompeu
Fabra, estació d’autobusos i carrer Prat de la Riba, en total són 23 exemplars. Després, les 18 xicrandes de la plaça President Companys i del pàrquing del Barri Antic , carrer Galofre Oller i Vapor de Maó; 8 arbres de l’amor de la plaça de Sant Josep Obrer, Pati, Colla Vella, plaça Garrofes i Parc Barrau i, finalment, 17 xitalpes del carrer Galofre Oller.

El control biològic en agricultura i espais verds, és el conjunt de recursos biològics per a la prevenció, reducció i/o eliminació dels efectes nocius que produeixen les plagues. Consisteix en utilitzar enemics naturals amb la intenció de minimitzar l'ús de productes químics de síntesi. L’èxit del control biològic va més enllà de l’aplicació d’aquests enemics naturals dels causants de les plagues. Per a dur un control integrat òptim no es basa en l’eliminació total de la plaga, sinó en la recerca de l’equilibri entre plaga/depredador.

La normativa estatal (RD 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris) posa èmfasi en aconseguir el desenvolupament de la vegetació sana, amb la mínima alteració possible del ecosistema urbà, i en la promoció dels mecanismes naturals de control de plagues. Amb aquesta tècnica de control biològic, l’Ajuntament de Valls treballa dins l’àmbit dels Objectius de Sostenibilitat (ODS), en concret l’ODS 15 que demana tenir cura dels ecosistemes terrestres i la diversitat biològica.

VALLS · 21 DE MAIG DE 2020