Reobertura de serveis esportius al CEM El Fornàs a partir de dilluns 8 de juny

Reobertura de serveis esportius al CEM El Fornàs a partir de dilluns 8 de juny

> En aquesta primera fase s’obrirà novament la sala de fitness i la piscina coberta, i també s’organitzaran activitats dirigides

La reobertura del Centre Esportiu Municipal El Fornàs està prevista pel dilluns 8 de juny, sempre que la pandèmia evolucioni favorablement. D’aquesta manera, els primers serveis esportius començarien amb l'obertura de la sala fitness i la piscina coberta, i l'organització d'activitats dirigides. Altres activitats com els cursos de natació, gimnàstica de manteniment, nadons o matronatació encara no es reprenen en aquesta fase. Pel que fa l'oferta d’activitats d’estiu per a infants i joves, començaria el dia 29 de juny amb les activitats habituals: cursos de natació, miniesportiueig, esporiueig i campus de natació.

Per aconseguir una pràctica esportiva segura, el Patronat d'Esports té en compte una sèrie de mesures de seguretat i higiene dins el pla de contingència que ha elaborat amb protocols específics de neteja i desinfecció dels espais esportius i complementaris. El pla de contingència, els seus protocols i mesures varien en funció de l'evolució de l'epidèmia i de la normativa vigent en cada fase del desconfinament.

El pla inclou la neteja i desinfecció completa de la instal•lació abans de l'obertura; els usuaris i usuàries entren per una catifa especial que desinfecta amb mitjans químics el calçat de carrer; a l'entrada i en diversos espais es pot trobar líquid hidroalcohòlic, i en als serveis aigua i sabó; es reforça la freqüència de les tasques de neteja de la instal•lació esportiva durant el dia, amb especial incidència en els espais compartits i els elements comuns com poms de portes, baranes, portes o torns; el material esportiu d'ús compartit cal netejar-lo després de cada ús; es ventilen els espais esportius tancats de manera regular; els vestidors i magatzems romanen tancats i no estan a disposició dels usuaris i usuàries; el personal del centre esportiu utilitzarà les mesures de protecció i els protocols establerts d'acord a la normativa vigent en cada fase del desconfinament, com a mesura de protecció personal i dels usuaris i usuàries, i no es permet l'accés a les instal•lacions de cap persona amb símptomes compatibles amb la Covid-19.

En aquesta primera fase, el funcionament dels serveis esportius varia per afavorir el distanciament social, així, es prenen diverses mesures: s'adequa l'accés a la instal•lació, i es senyalitzen circuïts diferenciats per entrar, sortir o accedir als diferents espais esportius; el control d'accés pels torns es realitza amb un mitjà físic (clauer, targeta o polsera), i s'elimina el control biomètric; es limita el temps de permanència a la instal•lació per la pràctica esportiva, i no es permet l'estança en els espais compartits; es redistribueixen els espais i s'utilitzen espais no convencionals per afavorir el distanciament social entre els usuaris i usuàries, i es potencien les eines digitals per a reserva de classes, cita prèvia per l'ús de la sala de fitness o de la piscina coberta.

D'acord a les recomanacions de les autoritats sanitàries, es potenciarà el sistema online per la reserva d'espais esportius, activitats dirigides, i la contractació i pagament d'activitats d'estiu. Amb aquest objectiu, el Patronat d'Esports posa a disposició dels usuaris i usuàries una nova i millorada versió d'Egosport, plataforma que facilitarà la realització d’aquestes gestions de manera virtual i sense que l’usuari hagi de desplaçar-se fins al centre esportiu.

VALLS · 21 DE MAIG DE 2020