VallsJove avança la convocatòria d'ajuts per l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer

VallsJove avança la convocatòria d'ajuts per l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer

> L’Ajuntament vol facilitar que els i les joves es puguin acollir a aquesta subvenció en un moment d’aturada econòmica pel Covid-19

L'Ajuntament de Valls ha obert la convocatòria d'ajuts per l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer per a facilitar que totes aquelles persones d'entre 18 i 35 anys que s'hagin emancipat des del 22 de desembre del 2019 s'hi puguin acollir. Habitualment aquesta línia d'ajudes, a la que es destina un pressupost de 15.000 euros, s'obria a finals d'any, però des de VallsJove s'ha volgut convocar abans de la data prevista per facilitar que aquest col·lectiu hi pugui tenir accés de manera més immediata.

En un context de forta afectació de l'economia, i tenint en compte que s'adreça a un col·lectiu que habitualment té menys estabilitat des del punt de vista laboral, VallsJove considera que aquests ajuts poden resultar un suport important. La convocatòria romandrà oberta fins el 31 d'octubre o fins a exhaurir el pressupost i s'anirà resolent a mesura que vagin arribant les sol·licituds per tal d'agilitar la concessió. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dimecres 27 de maig. Per les circumstàncies actuals, inicialment les sol·licituds i la documentació necessària s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (seu.valls.cat).

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les despeses de l'administrador de finques, d'un habitatge amb o sense mobles, que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes. L'import màxim del lloguer no pot superar els 500 euros mensuals i el percentatge de les ajudes anirà del 50 al 100 per cent en funció de diversos criteris.

Entre els elements que es tindran en compte destaca el nivell d'ingressos de la unitat de convivència, que l'immoble estigui situat al Centre Històric, que es tracti de famílies monoparentals o nombroses, persones amb discapacitat, en situació d'atur, que s'hagin vist afectades per desnonaments, persones extutelades, persones amb càrregues o persones que participen d'un projecte social desenvolupat per l'Ajuntament de Valls o en entitats sense ànim de lucre, entre d'altres.

Les bases i la convocatòria es poden consultar a la pàgina web de VallsJove, a http://www.vallsjove.cat/ i les sol·licituds s'han de descarregar i tramitar a través d'aquest enllaç: Tramitar la sol·licitud.

VALLS · 26 DE MAIG DE 2020