Principals acords de Junta de Govern

Principals acords de Junta de Govern

- Aprovació dels projectes de parcs de salut a diferents punts de la ciutat. La Junta de Govern ha aprovat les memòries tècniques i ha procedit a la licitació del projecte de creació de quatre parcs públics de salut a diferents punts i barris de la ciutat. El projecte, amb una inversió de 45.000 euros IVA inclòs, és un dels escollits per la ciutadania a través dels processos de Pressupostos Participatius. En concret, es preveu la creació de parcs de salut als barris del Fornàs, les Comarques, Pisos de Clols i la Xamora. L'objectiu d'aquesta xarxa de parcs de salut respon a la necessitat de promoure l'activitat i l'exercici físic a l'aire lliure i reduir el sedentarisme entre la població, en especial adults i gent gran. En aquest sentit, els aparells que comptaran els quatre parcs urbans de salut han estat consensuats per experts en els camps de la salut i de l'esport, seguint les directrius per aquest tipus d'instal·lacions de Dipsalut i la secretaria general de l'Esport i el departament de Salut de la Generalitat. Els quatre parcs estaran dotats amb 8 aparells cadascun per desenvolupar, entre d'altres, les capacitats físiques de força i resistència, flexibilitat, equilibri i agilitat, així com la coordinació oculo-manual.

- Modernització de l'enllumenat de la zona del Vilar. La Junta de Govern ha aprovat la memòria tècnica i els plecs per a la licitació de les obres de modernització de l'enllumenat del barri del Vilar que suposarà una inversió de 46.000 euros IVA inclòs. En total, es renovaran 81 punts de llum als carrers Pare Palau, Sant Antoni Maria Claret, Prat de la Riba, Lluís Homs i del Vilar, així com a les places Vil·la Romana i Francesc Layret. El nou enllumenat estarà equipat amb tecnologia Led que augmenta la sensació d'il·luminació a la via pública, més eficient i que a la vegada permet un estalvi energètic de gairebé el 80%.

- Obres de reforma casa carrer del Carme. La Junta de Govern ha aprovat l'adjudicació de contracte de les obres de reforma interior d'un edifici situat al carrer del Carme número 12 a l'empresa Montcruma per un import de 107.000 euros IVA inclòs. Amb la rehabilitació d'aquest edifici es crearan tres apartaments per atendre casos d'emergència social.

- Renovació enllumenat escola Eladi Homs. La Junta de Govern ha acordat una despesa de 12.025 euros IVA inclòs per a la renovació de les pantalles fluorescents de les plantes baixa, primera i segona de l'escola Eladi Homs. El projecte contempla la substitució de les pantalles fluorescents actuals per pantalles amb tecnologia Led. Els treballs d'instal·lació aniran a càrrec de l'empresa Aquambiente Servicios.

VALLS · 26 DE MAIG DE 2020