Valls millora els resultats de la selectiva durant el primer semestre de 2020

Valls millora els resultats de la selectiva durant el primer semestre de 2020

> Augmenta un 8’1% el balanç de la selectiva de les diferents fraccions que se situa en global en un 44,4% del total de les escombraries que es generen a la ciutat

> L’increment més destacat és la selectiva de la fracció orgànica de gairebé el 20%, un comportament molt millor que el de les principals ciutats de l’entorn

> La selectiva d’envasos lleugers creix un 18%, vidre un 15% i el paper i cartró un 11%

El balanç de les dades de recollida selectiva del primer semestre de 2020 a Valls s’han incrementat en la totalitat de fraccions. Així, tot i els mesos de confinament domiciliari, els vallencs reciclen més i ho fan en totes les fraccions, amb majors percentatges que els enregistrats a les principals ciutats del Camp de Tarragona, en un primer semestre en el que s’han notat ja els efectes dels incentius ambientals que l’Ajuntament aplica al rebut de les escombraries, amb descomptes que poden oscil·lar entre el 20 i el 50% a tots aquells que realitzin adequadament la separació de residus a casa.

Així, en els primers sis mesos de l’any, els vallencs han reciclat prop de 2,9 milions de quilos de les escombraries que generen, el que representa un augment del 8’1% respecte el mateix període de 2019. L’augment ha suposat un increment de l’índex de recollida selectiva, estancat des de fa anys en el 40%, que aquest 2020 s’ha situat ja en el 44,4% -més de dos punts percentuals respecte l’any passat-, acostant-se progressivament a l’objectiu del 50% que s’ha fixat la regidoria de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural.

L’increment és generalitzat a la totalitat de fraccions recollides selectivament, especialment la matèria orgànica que ha augmentat un 19,5%. Aquest increment contrasta amb el de les ciutats més grans del Camp de Tarragona que, en conjunt, han reduït la selectiva de la fracció orgànica en un 26%, durant uns mesos marcats en bona part pel confinament per la Covid-19. Els envasos lleugers també han enregistrat un increment molt important (+18%), així com les fraccions de vidre (+15,1%), roba i calçat (+15,1%). La recollida de paper i cartró també ha augmentat de manera considerable (+11%), malgrat que la major part del comerç va estar tancat durant dos mesos.

Pel que fa a la deixalleria, les aportacions s’han reduït en un 5,2% a causa del tancament de la instal·lació durant l’estat d’alarma. Tot i aquest descens, durant els mesos de maig i juny amb la reobertura del servei, ja s’ha registrat un augment important en les quantitats gestionades a la deixalleria, per la qual cosa s’espera també un augment progressiu d’aquí a final d’any.

Possibles causes d’aquesta evolució

Pel que fa a les possibles causes de l’augment de la recollida selectiva durant el primer semestre, des de l’Ajuntament es destaca una major conscienciació de la ciutadania per la crisi climàtica mundial al voltant de la necessitat del canvi d’hàbits en la gestió de residus domiciliaris, com són la seva minimització i la separació en origen de les fraccions reciclables. En segon lloc, la modificació de l’ordenança fiscal de residus, entesa com a fiscalitat positiva, que ha representat una motivació afegida per a moltes llars per prendre consciència de la necessitat de separar els residus, i alhora els ha permès acollir-se a una quota reduïda de la taxa de residus. En aquest sentit, cal destacar que en el seu primer any ja s’hi han acollit 1.255 famílies, el que representen aproximadament el 15% de les llars vallenques. D’aquestes sol·licituds, un 96’3% han estat informades favorablement, mentre que se n’ha desestimat només un 3’7%.

D’altra banda, també han tingut el seu impacte positiu les campanyes informatives sobre recollida selectiva com, per exemple, la campanya de foment de la recollida de vidre al sector de l’hostaleria i restauració realitzada a mitjans de 2019. De la mateixa manera, també s’ha deixat notar la realització d’inspeccions relatives a la gestió dels residus per part de particulars i d’empreses, dels quals se n’han derivat des de cartes informatives i d’advertiment fins a expedients sancionadors.

Els objectius per al 2020

Els objectius principals de l’ajuntament en matèria de residus per al 2020 són per una banda acostar-se progressivament al percentatge de recollida selectiva del 50%, així com reduir la producció de residus fins als 1’312 Kg/habitant i dia. La reducció de residus implica la disminució de l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle, en aquest sentit volem recordar que tant de forma individual o col·lectiva, les nostres actituds envers la prevenció de residus contribueixen a aquesta disminució de l’efecte hivernacle.

> Descarregar dossier gràfic

VALLS · 6 D’AGOST DE 2020