L'Ajuntament destina més de 3,2 milions d'euros al Pla de Reactivació Econòmica i Social

L'Ajuntament destina més de 3,2 milions d'euros al Pla de Reactivació Econòmica i Social

> Es reforcen els programes de cohesió social, les polítiques actives d'ocupació contra l'atur, la formació ocupacional i el suport a l'activitat econòmica, mesures per fer front a la crisi per la Covid-19

> El consistori anuncia la congelació de les ordenances fiscals per al 2021

> Les propostes s'han debatut en taules de treball i en el Consell Econòmic i Social

L’Ajuntament de Valls ha presentat el Pla de Reactivació Econòmica i Social per fer front a les conseqüències derivades per la crisi de la Covid-19. Les propostes s'han debatut en el si de dues taules de treball, la Taula Econòmica i Social, constituïdes el passat mes de maig i que integren a agents econòmics i socials junt amb representants d'entitats, associacions, institucions i grups polítics. També ha estat un òrgan de participació, el Consell Econòmic i Social, el que la setmana passada va donar llum verda a les mesures sorgides de les taules de treball i que en conjunt representaran destinar 3.272.000 euros de recursos públics.

A aquestes mesures s'ha incorporat el compromís de l'Ajuntament de congelar la totalitat d'impostos, taxes i preus públics per al 2021. Així, el consistori per no incrementar la pressió fiscal com a mesura de suport a les famílies i també per estimular la represa de l'activitat econòmica, congelarà l'any vinent la totalitat de les ordenances. Junt amb aquesta proposta, el Pla de Reactivació Econòmica i Social preveu accions en quatre eixos més: foment de l'ocupació, formació ocupacional i professional, suport a l'activitat econòmica i cohesió social.

Un dels objectius principals del pla és lluitar contra l'atur, reforçant els plans d'ocupació fins a 1.151.000 euros. Aquesta mesura consolida els programes d'ocupació destinats a persones en situació d'atur, amb la contractació remunerada que garanteix uns ingressos al beneficiari, junt amb formació ocupacional i orientació laboral per tal de millorar les opcions dels aturats de reincorporar-se al mercat de treball. En aquest sentit, l'Institut Municipal Vallsgenera està ampliant els programes en marxa i acollint-se a noves convocatòries de plans d'ocupació impulsats per altres administracions precisament per fer front a la crisi laboral generada per la Covid-19.

El reforç dels serveis d'intermediació laboral i de formació ocupacional i professional és un altre dels eixos del pla, al que s'hi destinaran 835.000 euros. Això inclou programes de formació i d'orientació adreçats a aturats, intermediació a través de la borsa de treball per connectar ofertes i demandes del mercat laboral, com també impulsar la millora de la competitivitat a través de la formació contínua dissenyada a mida de les necessitats de les empreses i destinada, en aquest cas, a treballadors en actiu.

Cohesió Social

Un dels eixos principals de les mesures és el reforç de les polítiques de cohesió social, amb 947.000 euros. En aquest sentit, es reforça econòmicament l'àmbit de l'habitatge, amb més ajuts al lloguer i en especial s'amplia el parc públic d'habitatge per atendre situacions d'urgència social. Aquesta línia estaria adreçada a persones i famílies que han perdut l'habitatge per no poder fer front als costos de la hipoteca o lloguer i també per donar resposta a situacions d'urgència o allotjar víctimes de casos de violència de gènere.

El consistori ha ampliat també el Servei d'Ajuda a Domicili per garantir l'atenció a la gent gran que no pot acudir a hores d'ara als centres de dia pel tancament del servei a causa de les mesures de prevenció per la Covid-19. Aquest reforç del SAD s'ha ofert també a la població en risc i sense xarxa familiar. D'altra banda, s'han ampliat també les partides d'ajuts d'urgència social a famílies, habitatge social, teleassistència i SAD, així com les ajudes municipals per garantir la participació d'infants i joves en activitats de lleure, esportives o culturals, independentment de la situació econòmica o social de les famílies. A la vegada, s'ha reforçat amb més recursos humans els serveis socials municipals per garantir l'atenció als ciutadans de manera àgil i eficaç davant l'increment de demandes per la Covid-19, s'han ampliat amb més dotació econòmica els convenis amb Càritas Arxiprestal i Creu Roja i s'han mantingut les subvencions al teixit associatiu social, cultural i esportiu.

L'Ajuntament també preveu destinar 339.000 euros a línies en favor de la recuperació de l'activitat econòmica. En aquest punt, es preveuen accions diverses, per exemple, la posada en marxa d'un projecte de suport a la transformació digital del comerç, incentius al sector comercial i de restauració per estimular el consum local, la bonificació de l'impost de circulació de vehicles comercials d'autònoms o subvencions a empreses de transport de viatgers durant el període d'aturada de l'activitat per l'estat d'alarma, així com una nova línia d'ajuts a empreses del sector cultural. També es preveuen noves propostes encaminades a potenciar l'economia verda i l'ús d'energies renovables, l'impuls de projectes de singulars d'economia social i creació de cooperatives i societats laborals, plans d'ocupació específics per a la rehabilitació d'habitatges al centre històric o la introducció de clàusules socials per a la contractació municipal d'empreses del territori.

Tot i que el conjunt del pla de reactivació s'ha enllestit ara en vista als propers mesos, algunes d'aquestes propostes, a mesura que es posaven sobre la taula dels grups de treball econòmic i social, s'han estat aplicant ja amb la represa de l'activitat després del confinament, sobretot pel que fa al reforç del suport a col·lectius més vulnerables, nous plans d'ocupació, les línies de suport extraordinari i urgent al comerç o el conveni amb el departament d'Educació de la Generalitat per la compra de dispositius informàtics per escolars de Valls.

> Descarregar dossier

VALLS · 23 DE SETEMBRE DE 2020