El projecte "Dones en Xarxa" de la regidoria d'Acció Comunitària escollit com a Bona Pràctica

El projecte "Dones en Xarxa" de la regidoria d'Acció Comunitària escollit com a Bona Pràctica

El Projecte “Dones en Xarxa” de la Regidoria d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Valls ha estat escollit com a Bona Pràctica d’aquest any 2020 per formar part del Banc de Bones Pràctiques, impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Concretament, la iniciativa seleccionada és l’espai de trobada i acompanyament entre “Dones en Xarxa” i infants i joves immigrants no acompanyats.

Des del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Valls fa uns anys es detecta la necessitat de treballar amb dones d'origen extracomunitari per tal de que formin part de manera activa en la vida social del municipi, aquesta línia de treball sorgeix a partir de la diagnosi social del municipi i a través del mapa relacional en el que es detecta la manca d'associacions formades per dones immigrades al territori. Així sorgeix “Dones en Xarxa” que també dóna resposta a objectius, marcats per la Comissió Permanent de la Taula de Cohesió Social, com la inclusió i la cohesió social de les dones; la cultura com a element integrador i de cohesió social; suport a l'activació de xarxes comunitàries; transversalitat de les actuacions, i actuacions pròpies basades en la realitat vallenca.

Per altra banda, l’entitat Egueiro, fa anys que té la seva seu a Valls on treballa amb estreta col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat per impulsar i donar suport en varis projectes socials. Egueiro és una entitat amb més de 30 anys d’experiència i treball en l’àmbit de la rehabilitació de persones amb problemes de drogodependència Els darrers anys una de les funcions que desenvolupa també Egueiro és la de tutelar Infants i Joves Immigrants no acompanyats. Alguns d’aquests menors actualment viuen en dos pisos que el municipi disposa per acollir-los. L’associació Egueiro és qui s’encarrega de la seva custòdia i de tenir-los sota la seva tutela.

La iniciativa escollida com a Bona Pràctica està impulsada per “Dones en Xarxa” i l’entitat Egueiro de Valls des de l’any 2018, en què a través de la participació i implicació de les dues entitats i en especial, la col·laboració de les dones nouvingudes, es realitzen diversos tallers de cuina per a infants i joves immigrants no acompanyats. Per tant estan dirigits a aquells nens, nenes i adolescents, menors de 18 anys i d'origen estranger sense la cura o acompanyament de cap adult.

Arrel d’aquesta situació, des del projecte “Dones en Xarxa” va sorgir la necessitat i la idea de col·laborar d’alguna forma amb aquests joves no acompanyats que viuen a Valls, ja que moltes de les dones que participaven en aquest projecte també tenien fills/es de la mateixa edat i coneixien ja alguns nois que es trobaven en aquesta situació, per tant se sentien especialment sensibilitzades amb aquest tema. Aquest grup de dones també sent la necessitat d’oferir suport a la societat que un dia les va acollir a elles i anar més enllà del propi aprenentatge de la llengua, organitzant així aquesta i altres activitats integradores fent de pont entre els joves i la societat d’acollida.

L'objectiu principal d’aquesta iniciativa és que els joves puguin tenir un espai de mentoria on a més d'aprendre a cuinar i a realitzar tasques de la seva vida quotidiana puguin establir vincles de confiança i de referència que els puguin servir per construir el seu futur en el país d'acollida. Les dones membres de “Dones en Xarxa”, els ensenyen a cuinar, a ser autònoms i autosuficients des de l’empatia i el suport, entenent que en tot moment elles només els acompanyen en el seu procés d'adaptació i aprenentatge.

Durant el curs 2018-19 i el curs 2019-2020, s’han dut a terme més de 40 tallers, on han participat 10 dones i 16 joves. El resultat ha sigut positiu, ja que molts d’aquests menors han pogut establir vincles amb algunes dones i han millorat la seva actitud dins de l’entitat Egueiro de Valls.

El projecte ha estat seleccionat per formar part del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals, es tracta d’un servei impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals i els ajuntaments de més de cinc mil habitants de Catalunya que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal.

El Banc de Bones Pràctiques desenvolupa una metodologia de treball rigorosa per a recollir, processar i presentar la informació d’una forma adequada. Les fases principals per al desenvolupament del projecte són: l’elaboració inicial d’uns criteris d’avaluació de bones pràctiques, la detecció de bones pràctiques al territori, la seva avaluació i, finalment, la seva difusió.

En primer lloc, es defineixen un conjunt de criteris d’avaluació per a seleccionar les pràctiques de forma objectiva. En segon lloc, es realitza el procés de detecció, durant el qual es consulten tots els municipis de més de 5.000 habitants de Catalunya per a detectar aquelles experiències susceptibles a ser incloses en el Banc. Totes les pràctiques queden registrades en fitxes i es procedeix a documentar-les amb la col·laboració dels ajuntaments. La tercera etapa consisteix en l’avaluació segons els criteris de qualitat definits. Finalment, totes les pràctiques que han superat l’avaluació es publiquen i difonen per diferents mitjans. Els ajuntaments reben un reconeixement en forma de certificat.

Des del Banc de Bones Pràctiques es valora el projecte de Dones en Xarxa com una iniciativa interessant, ja que és un tema que es troba a l'agenda social actual per la gran arribada de menors immigrants no acompanyats a Catalunya i també a Espanya. Que tot i que encara està en procés de consolidació, no hi ha molta documentació ni s’ha fet especial difusió és d’especial interès perquè pot ser un bon model a seguir per a altres municipis.

EL banc de Bones pràctiques també havia reconegut el projecte L’Hort de Vilaniu (edició 2015-2016).

VALLS · 23 DE SETEMBRE DE 2020