L'Ajuntament modifica el planejament per obrir un nou vial que uneixi els carrers Sant Oleguer i Sant Antoni del Centre Històric

L'Ajuntament modifica el planejament per obrir un nou vial que uneixi els carrers Sant Oleguer i Sant Antoni del Centre Històric

> A la zona, amb edificis en mal estat de conservació, s’hi preveu un edifici d’equipament i un nou espai lliure i arbrat per millorar la mobilitat a tot l’àmbit

L’Ajuntament de Valls ha engegat la modificació de planejament del Pla de Millora Urbana del Centre Històric a l’àmbit dels carrers Sant Oleguer i Sant Antoni, a l’entorn també del futur Museu Casteller de Catalunya. La modificació, actualment en exposició pública, permetria esponjar i endreçar una àrea d’uns 300 metres quadrats que ara ocupen cases deshabitades, la pràctica totalitat d’elles en molt mal estat de conservació.

En aquesta zona es crearia un nou espai lliure i obert amb arbres que milloraria la mobilitat ja que comunicaria de manera directa el carrer de Sant Antoni amb el carrer de Sant Oleguer, el carrer més estret del centre històric i, a la vegada, amb diverses finques en mal estat. En concret, al carrer Sant Oleguer la modificació afecta els edificis número 6, 8, 10 i 12 que es troben en ruïna i que només tenen part de les façanes i algunes mitgeres dempeus, mentre que al carrer de Sant Antoni hi ha dos immobles més també deshabitats, un en mal estat i l’altre que no assoleix la superfície mínima de solar i el seu estat és regular.

L’actuació d’esponjament, presentada a la Taula de Barri Antic celebrada la setmana passada, reordenaria aquesta zona, molt densa d’edificacions, millorant la mobilitat i generant major permeabilitat a l’interior del centre històric amb la creació d’un nou recorregut per als vianants. Així, amb aquest nou espai lliure i obert es donaria continuïtat al vial que baixa del Museu Casteller i que ara dona amb Sant Oleguer i s’enllaçaria directament amb el carrer de Sant Antoni. L’ordenació de l’espai que ara ocupen les cases en mal estat inclouria, a més d’aquest nou vial i una zona esponjada amb arbres, un possible edifici d’equipament públic reculat per a usos, encara per definir, que podrien ser culturals, administratius o educatius i que estaria destinat al centre històric i als seus veïns.

D’altra banda, en el mateix entorn del Museu Casteller s’ha aprovat inicialment ja una altra modificació de planejament, en aquest cas al carrer Espardenyers 21, també declarat en ruïna. Aquí hi ha previst construir-hi una escala d’accés de bombers que amplia les mesures de seguretat de l’equipament per permetre l’ús de la totalitat del terrat del museu per part dels visitants. Així, amb la futura escala de bombers, es podrà utilitzar en la seva totalitat la coberta exterior del Museu Casteller, tant com a part del recorregut museogràfic que realitzarà el visitant com també per a la celebració d’actes i esdeveniments independents a l’activitat del mateix museu. Cal tenir en compte que la coberta de l’edifici ofereix al visitant una vista privilegiada, per exemple del campanar de Sant Joan, i pot convertir-se en un espai per organitzar-hi activitats.

La regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric està treballant, des de l’inici del mandat, en l’estudi dels carrers que donen accés al voltant del Museu Casteller i la plaça de l’Oli. D’aquesta manera, a banda d’aquestes dues modificacions de planejament, se n’estan estudiant d’altres per ordenar tot l’entorn. Una d’aquestes modificacions en estudi seria al carrer Forn Nou i també afectaria diferents immobles abandonats i en mal estat de conservació per tal de crear-hi nous habitatges, mentre que la segona seria a tocar de l’històric edifici de Ca Padró. Sobre aquest immoble l’Ajuntament té engegat un procés d’expropiació, a hores d’ara a la recta final, per convertir l’edifici en un equipament públic. A més però, amb la modificació de planejament que s’està estudiant, diferents edificis en mal estat podrien passar a incorporar-se al futur equipament públic de Ca Padró. D’aquesta manera, la zona on, a més de Ca Padró, hi ha la capella del Roser, Bé Cultural d’Interès Nacional, quedaria tota consolidada i endreçada.

VALLS · 28 DE SETEMBRE DE 2020