Principals acords de Junta de Govern

Principals acords de Junta de Govern

- Col·locació de la font La Dona que es Pentina al Pati. La Junta de Govern ha aprovat la contractació de l’empresa Construccions Ramon Barrabeig, per un import de 45.771 euros IVA inclòs, les obres de col·locació al Pati de la font «la Dona que es Pentina». L’escultura obra d’Esteve Monegal, un dels escultors més característics del classicisme noucentista català, tornarà a presidir la font, recuperant la imatge de la font que els Vallencs de Fora Vila van regalar a la ciutat l’any 1921. Així, «la Dona que es Pentina» se situarà de nou sobre les quatre columnes i l’estany circular d’aigua, imatge clàssica de la històrica font vallenca. Al seu voltant s’enjardinarà també l’espai, en una actuació que ocuparà al voltant d’uns 40 m2 de la plaça i que inclou la col·locació de plantes i nous arbres amb flor.

- Millores deixalleria municipal. La Junta ha aprovat la memòria tècnica valorada de diverses obres de millora a la deixalleria municipal. En concret, el projecte preveu l’ampliació de la zona coberta del magatzem 1 de la deixalleria municipal, el tancament d’una part del cobert destinat a materials reutilitzables del magatzem 2 i millores de la senyalització de la deixalleria. El projecte comportarà una inversió de 40.900 euros IVA inclòs i els treballs han estat adjudicats a l’empresa Sertec Integral Vilca.

- Pista poliesportiva del Vilar. La Junta de Govern ha aprovat una despesa de 8.772 euros IVA inclòs per l’encàrrec a l’empresa Intec Valls Enginyeria dels treballs de redacció del projecte de millora de la pista poliesportiva coberta del complex del Vilar. El projecte inclourà la instal·lació de tanques per a la pràctica de l’hoquei sobre patins.

- Escala coberta escenari Teatre Principal. La Junta de Govern ha aprovat encarregar a l’empresa Serveis Tècnics Integrals Vilca per 8.597 euros IVA inclòs la construcció i instal·lació d’una escala de gat metàl·lica per accedir a la coberta de l’escenari del Teatre Principal.

- Rehabilitació façanes principal i posterior del Cementiri Municipal. La Junta ha donat llum verd a la contractació dels treballs de pintura de les façanes principal i posterior de l’edifici del Cementiri Municipal. En concret, s’ha aprovat una despesa de 6.874 euros IVA inclòs i la contractació de l’empresa Gustavo Banderas.

- Licitacions. La Junta de Govern ha aprovat els plecs de clàusules de diverses licitacions de serveis. En concret, s’ha aprovat el plec de clàusules i l’inici de l’expedient de contractació pel servei de manteniment, reg i tractament de les jardineres de la via pública per un import de 13.586 euros/any per un període de dos anys; el plec de clàusules pel subministrament mitjançant rènting del camió grua per la Policia Local per 28.836 euros/any per un període de 36 mesos; i, per últim, l’expedient de contractació mitjançant rènting del centre de dades secundari, sistema de còpia i ampliació de la infraestructura actual dels serveis de tecnologies de la informació per un import de 39.627 euros/any i un període de 4 anys.

Altres informacions d’interès

- Obres de millora a la via pública. Trametem imatges de diverses millores efectuades en carrers i places de la ciutat en les últimes setmanes pels Serveis Municipals de Manteniment. En concret, s’han efectuat treballs de millora de voreres a l’àmbit de la plaça de la Font de la Manxa i carretera de Montblanc com al carrer Rafel de Casanovas del barri del Fornàs. També s’han efectuat obres de millora en diversos punts del barri de la Colla Vella, també en voreres per suprimir barreres arquitectòniques a les zones de jocs infantils i de la pista esportiva.

VALLS · 8 D'OCTUBRE DE 2020