Oberta la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'edificis del Centre Històric de Valls

Oberta la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'edificis del Centre Històric de Valls

A partir de dijous 15 d’octubre està oberta la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació i recuperació d'edificis dins l'àmbit del Centre Històric, una línia d’ajuts que compta amb un pressupost de 50.000 euros en total. La convocatòria està dirigida a subvencionar obres de rehabilitació de façanes o adequació d’instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. També s’hi podran acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l’accessibilitat o supressió de barreres arquitectòniques així com l’enllumenat artístic d’aquells immobles catalogats com a bens culturals d’interès local o nacional.

Per altra banda, també es subvencionaran les actuacions en l’interior de les edificacions, de millores d’habitabilitat; enderrocs per a la rehabilitació, consolidació i recuperació dels edificis, i les depeses complementàries derivades d’autoritzacions administratives necessàries per a la execució o tramitació, tant d’obra nova com de rehabilitació, fins a un límit equivalent a l'import satisfet en concepte d'ocupació de la via pública.

L'Ajuntament subvencionarà el 100% del pressupost d’execució material de l’obra i de l’import corresponent a la redacció del projecte. Excepte en el cas de les obres en l’interior de les edificacions, de millores d’habitabilitat on la subvenció serà del 50%

Les sol·licituds per acollir-se a la subvenció s'han de formalitzar segons l'imprès proporcionat per l'Ajuntament, que es podrà recollir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o a les oficines municipals d'Urbanisme. També està disponible en seu electrònica. El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies hàbils a partir del 15 d’octubre.

> Descarregar bases

VALLS · 15 D'OCTUBRE DE 2020