Campanya a peu de carrer per fomentar la recollida selectiva

Campanya a peu de carrer per fomentar la recollida selectiva

> Un informador ambiental farà campanya de proximitat a l’entorn de les zones de contenidors

A partir d’aquesta setmana i fins a mitjans de desembre es durà a terme a diferents punts de Valls una campanya informativa sobre la recollida selectiva dels residus. Aquesta campanya, que dóna continuïtat a tres anteriors de característiques similars que es van dur a terme durant els anys 2017, 2018 i 2019, comptarà amb un informador que recorrerà la ciutat, atenent directament a les persones que van a llençar els residus als contenidors.

En aquest sentit, l’informador donarà consells a aquells ciutadans que ja separen els residus i solucionarà possibles dubtes sobre què cal dipositar a cada contenidor. També explicarà a les persones que no separen els residus els motius mediambientals i econòmics pels quals cal fer-ho, així com l'existència de serveis com la recollida d'andròmines, la possibilitat d'obtenir descomptes a la taxa de residus si es fa la recollida selectiva i s'utilitza la deixalleria, etc.

L’objectiu principal de la campanya és reduir la quantitat de residus que es llencen al contenidor de la fracció RESTA (el de la tapa de color gris), que no es reciclen i que són incinerats. A la vegada, amb aquesta iniciativa es vol incrementar els residus que són recollits selectivament, ja que el percentatge de recollida selectiva a Valls es troba actualment al 45%, per sota de l’objectiu del 50% que estableix la normativa europea. I finalment, es vol reduir el percentatge d'impropis o errors (tot allò que es diposita als contenidors de recollida selectiva però que no hauria d'anar-hi).

Cal recordar que tot allò que es diposita al contenidor gris acaba sent incinerat, mentre que si es diposita als contenidors de recollida selectiva es pot reciclar. A més, la gestió dels residus dipositats al contenidor gris comporta una penalització econòmica a l'ajuntament. A més, mentre duri aquesta campanya totes aquelles persones residents a Valls que encara no en disposin poden obtenir un pack de 3 bosses de colors per facilitar-los la realització de la recollida selectiva a la seva llar, així com un bidó d’oli de cuina usat. Caldrà demanar-ho a les oficines de Medi Ambient, situades al carrer Paborde 6. Aquesta campanya informativa és finançada i executada pel Departament de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural de l'Ajuntament de Valls, amb un cost total de 6.298 €.

VALLS · 3 DE NOVEMBRE DE 2020