Aprovació del projecte d'implantació del carril bici

Aprovació del projecte d'implantació del carril bici

La Junta de Govern ha aprovat el projecte d’implantació del carril bici a la ciutat de Valls per un import de 47.500 euros IVA inclòs. Aquest projecte és un dels escollits per la ciutadania en votació durant el darrer procés de Pressupostos Participatius i contempla connectar la zona de l’Estació d’Autobusos fins a l’entrada del polígon industrial, en un recorregut de prop de 2 quilòmetres que transcorrerà pel passeig i plaça de l’Estació i el carrer Prat de la Riba per entrar al Fornàs a través del carrer Francesc Gumà i Ferran i seguir pel passeig Tarradellas fins a les immediacions de l’Hotel Class. El projecte preveu totes les mesures per garantir la seguretat dels usuaris del carril bici així com pels vianants i vehicles. En aquest sentit, s’ha previst la instal·lació de senyalització vertical i balisses en diferents punts del recorregut, a més de la senyalització horitzontal corresponent amb pintura per delimitar clarament els espais reservats a la circulació de bicicletes.

Aquest carril bici per on també hi podran circular patinets elèctrics connectarà equipaments i serveis diversos com les estacions d’autobusos i de ferrocarrils, les zones esportives del Vilar i del Fornàs, l’entorn del Centre Cultural, l’escola Eugeni d’Ors, l’institut Narcís Oller o la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

El projecte distingeix entre 6 zones de recorregut. Així, a l’anomenada Zona 1 Sud a tocar de l’Estació de Busos, el carril bici s’inicia sobre la vorera del carrer Mare Maria Güell, creua la rotonda d’entrada a Valls per la calçada d’acord amb el sentit de circulació dels vehicles i passa a la rambla central del passeig de l’Estació. A l’entrada d’aquesta rotonda des del pont del Mas Miquel, s’ha previst la construcció d’un pas de vianants elevat per reduir la velocitat dels vehicles que s’hi incorporen com a mesura de seguretat per a vianants i usuaris del carril bici.

A la Zona 2 Sud Centre, el carril bici enfila el recorregut per tot el passeig de l’Estació per la rambla central i arriba fins a la plaça de l’Estació (Zona 3 Estació). En el seu trajecte, el carril bici connecta amb el carrer Prat de la Riba amb un ramal que enllaça amb el barri del Vilar i la zona esportiva. Des del passeig de l’Estació també es pot enllaçar, des del carrer Prat de la Riba, amb el carrer Avenir. En aquest carrer, el carril bici es segrega en dos i se situa a banda i banda de la calçada segons els sentits viaris de circulació, per seguir cap el pont del Fornàs i entrar en aquest barri a través del carrer Francesc Gumà i Ferran. En aquest carrer (Zona 4 Nord Centre), el carril bici continua segregat segons els dos sentits de circulació, però deixa la calçada i puja a les voreres situades a banda i banda de la via.

Els dos carrils s’ajunten poc abans de la rotonda que connecta el carrer Francesc Gumà i el Passeig Tarradellas per passar a la vorera lateral dreta. Així, a la Zona 5 Poliesportiu, el carril bici passarà per davant del pavelló Xavi Tondo, la pista d’atletisme i tot el complex esportiu el Fornàs. El carril bici seguirà per aquesta vorera fins que a la Zona 6 Nord on creuarà cap a l’Hotel Class.

 

Altres acords de Junta de Govern:

- Millores als carrers Hort del Rector, Baix Ebre i Núria. La Junta ha aprovat les memòries tècniques i la contractació de les obres de millora dels carrers Hort del Rector i Baix Ebre al barri de les Comarques i del carrer Núria al barri de Santa Magdalena. Les obres, amb un pressupost de 39.500 euros IVA inclòs inclouen la pavimentació d’aquests tres carrers. La Junta ha aprovat contractar a l’empresa Asfeltecno Obras y Servicios.

- Millora de camins. La Junta de Govern ha aprovat les memòries tècniques de millora dels camins de Prenafeta, Sant Llorenç, Nou i el del sector XX polígon 11. Aquests quatre camins es veuen afectats de manera habitual per pluges i per aquest motiu l’Ajuntament preveu la seva pavimentació en diversos punts i la neteja i desbrossada dels laterals, amb una inversió de 31.800 euros IVA inclòs.

- Concessió de subvencions de l’àmbit social. La Junta de Govern ha aprovat la concessió de subvencions a associacions i entitats de l’àmbit social en suport a l’activitat que desenvolupen. En concret, s’ha concedit una subvenció de 5.000 euros a l’Associació Porta Oberta pel Servei d’Atenció i Formació a Familiars de persones amb un problema de salut mental; 2.987 euros a la Fundació Ginac pel projecte «Veïns. Formem part activa de la comunitat»; i 887 euros a l’Associació per la Fibromiàlgia i la SFC de Valls i l’Alt Camp per les activitats desenvolupades durant el 2020.

- Assignació de la gestió de la Residència Alt Camp a la Fundació Vilaniu. La Junta de Govern ha aprovat assignar a la Fundació Vilaniu per l’Atenció a la Dependència la gestió del servei de residència assistida que Gestió Pius Hospital presta actualment a la primera i segona planta de la Residència Alt Camp. La Fundació Vilaniu, entitat constituïda per l’Ajuntament de Valls, ja realitza aquest servei a la residència Monserrat Cuadrada -a més d’altres serveis d’atenció a la dependència com centres de dia o d’atenció domiciliària- i per aquest motiu el consistori considera més eficaç que els serveis públics de residència assistida per a gent gran a Valls passin a ser centralitzats per la Fundació Vilaniu. La Junta ha acordat encarregar a Gestió Pius i la Fundació Vilaniu els passos necessaris per efectuar el canvi de gestió.

- Convocatòria de subvencions a les entitats juvenils i d’educació en el lleure. La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats d’educació en el lleure i a les entitats juvenils per a les activitats desenvolupades en el període comprès entre setembre de 2019 i l’agost de 2020. Les entitats disposaran de 15 dies naturals per presentar les sol·licituds a partir de la publicació de la convocatòria al BOP, a través de la seu electrònica municipal (https://seu.valls.cat).

- Reparació del col·lector del carrer Francesc Roca i Sans. La Junta de Govern ha aprovat contractar a l’empresa Canalizaciones la Torre per 3.600 euros IVA inclòs les obres de reparació d’un tram de 6 metres del col·lector d’aigües pluvials del carrer Francesc Roca Sans al barri de les Cases Verdes.

- Seguiment arqueològic plaça de l’Oli. La Junta de Govern ha aprovat contractar a Moisés Díaz García per un import de 4.900 euros l’estudi i seguiment arqueològic de les obres que s’han d’efectuar per detectar l’origen de les humitats a la plaça de l’Oli.

 

VALLS · 5 DE NOVEMBRE DE 2020