S'obre la convocatòria de subvencions per a les entitats juvenils i d'educació en el lleure infantils i juvenils de Valls

S'obre la convocatòria de subvencions per a les entitats juvenils i d'educació en el lleure infantils i juvenils de Valls

> El servei municipal de joventut (VallsJove) obre una nova convocatòria per donar suport al lleure educatiu i a l'associacionisme juvenil de la ciutat

> Les subvencions es poden sol·licitar a partir del 10 de novembre

> Com a novetat d'enguany, la tramitació de les sol·licituds serà en format telemàtic

El servei municipal de joventut de l'Ajuntament de Valls VallsJove ha obert una nova convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats d'educació en el lleure i a les entitats juvenils per les activitats desenvolupades en el període comprès entre el setembre de 2019 i l'agost de 2020. El servei de joventut fa anys que destina una partida del pressupost a donar suport econòmic a les entitats de lleure infantils i juvenils, com a mesura de suport a l'associacionisme en el camp del lleure, i juvenil en general, per a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat.

Les entitats poden presentar les sol·licituds fins al proper dia 24 de desembre de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls. Les entitats trobaran tota la documentació necessària al web del servei municipal de joventut (www.vallsjove.cat) o a la seu electrònica de l'Ajuntament (seu.valls.cat). No obstant això, el servei de joventut es disposa a les entitats per a resoldre tots els dubtes i acompanyar en la tramitació electrònica.

Amb aquestes subvencions des del servei de joventut es vol fomentar la participació de les entitats en projectes de barri i ciutat; potenciar la formació d'educadors/es en el camp del lleure; donar suport al funcionament ordinari i extraordinari de les entitats juvenils; promoure la cohesió social; assegurar una oferta diversificada d'activitats socioculturals juvenils, i donar suport a les activitats obertes de caire lúdic, cultural o festiu.

Les subvencions a les entitats juvenils i del lleure que convoca VallsJove és una de les accions recollides en el Pla Local de Joventut vigent on es contemplen totes les polítiques municipals de joventut a implementar pels propers anys.

> Descarregar cartell

VALLS · 10 DE NOVEMBRE DE 2020