Principals acords de Junta de Govern

Principals acords de Junta de Govern

- Adjudicació de les obres de l’església de Sant Francesc. La Junta de Govern ha aprovat adjudicar per 361.000 euros IVA inclòs les obres de reparació estructural de les voltes i cobertes de l’històric edifici de l’església de Sant Francesc a l’empresa Contrafforte Restauro. L’actuació contempla solventar les diverses patologies que afecten l’estructura de les voltes de les naus de l’antic temple i la seva coberta, així com els danys a la teulada, fissures en murs o humitat per filtracions d’aigua, entre d’altres. Aquest edifici, de titularitat municipal i catalogat com a bé Cultural d’Interès Local, formava part del monestir dedicat a Sant Francesc de Paula. Construït a finals del segle XVI i amb una superfície de més de 700 m2, el temple era la tercera església de la ciutat en dimensions. El projecte de reparació preveu l’enderroc de la coberta i de tota la seva estructura, així com la reparació i reforç de les voltes amb una xapa de compressió. També es lligarà el coronament de les parets del cimbori i de la nau central amb corretges de formigó. La nova estructura de la coberta es realitzarà amb encavallades de fusta i per a la nova teulada s’utilitzarà teula ceràmica, aprofitant les teules existents que es trobin encara en bon estat i substituint les que no per peces de característiques similars. A més, amb les obres es contempla la canalització d’aigües pluvials amb canals i nous baixants, el tancament de les obertures amb maons en format de gelosia que permetrà la ventilació però impedirà l’entrada d’aus a l’interior. També es preveu el sanejament i reparació, tan a l’interior com a l’exterior, del basament o socolada de la façana principal i la neteja interior del temple.

- Nou enllumenat al Barri de les Cases Verdes. La Junta de Govern ha aprovat la despesa de 19.900 euros IVA inclòs i la contractació de l’empresa ETRA BONAL per les obres de modernització de l’enllumenat del barri de les Cases Verdes. El nou enllumenat utilitzarà tecnologia LED que augmenta la sensació d’il·luminació a la via pública i, a la vegada, redueix els costos energètics i ambientals.

VALLS · 11 DE NOVEMBRE DE 2020