Subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament per la lluita contra la Covid

Subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament per la lluita contra la Covid

 
La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, va concedir una subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020, per import de 39.526 euros.