El projecte de recuperació de la muralla medieval de Sant Antoni aconsegueix subvenció de l'1,5% Cultural

El projecte de recuperació de la muralla medieval de Sant Antoni aconsegueix subvenció de l'1,5% Cultural

> L’Ajuntament garanteix així la totalitat del finançament per a l’execució completa de l’obra de consolidació i reinterpretació d’aquest tram de muralla

> Es tracta de la primera gran obra per a la recuperació progressiva de l’antiga muralla de la ciutat

El projecte de consolidació, reinterpretació i urbanització de l’entorn de l’antiga muralla de Sant Antoni de Valls ha estat seleccionada entre els projectes que rebran subvenció procedent de l’1,5% Cultural. En concret, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana subvencionarà a través de l’1,5 Cultural el 40% de la inversió i d’aquesta manera l’Ajuntament compta amb el finançament complet per executar la totalitat d’un projecte que representarà una inversió de 482.000 euros.

Es preveu que les obres puguin iniciar-se durant el segon semestre de 2021 un cop s’hagi completat la tramitació i licitació del projecte. La consolidació i reinterpretació de la muralla, en el tram inicial situat a tocar del Portal Nou i entre els carrers del Mur i de Tomàs Caylà, representa la primera gran obra en el projecte de ciutat que ha de fer possible la recuperació progressiva de l’antiga muralla medieval, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

El projecte a Sant Antoni inclou les obres necessàries de consolidació d’aquest tram de l’antiga muralla del segle XIV, la seva reinterpretació històrica i la urbanització del solar. Aquesta tram destaca tan per la seva singularitat com per la seva situació, en una de les principals entrades de la ciutat i també del Barri Antic, a tocar a més de l’entorn de l’església de Sant Joan, declarat també BCIN. Així, el projecte a la muralla de Sant Antoni contempla, a més de la recuperació de les restes (uns 615 m2 de restauració de paraments), la urbanització d’aquesta zona, actualment sense ús, generant un nou espai públic enjardinat i accessible a la ciutadana que es convertirà en un punt de trobada amb vistes a la muralla.

D’aquesta manera, l’àmbit, d’uns 700 m2 de superfície de planta, s’urbanitzarà amb plataformes que salvant el desnivell formaran bancs i esglaons per passar a ser un espai obert, enjardinat i amb arbres. A la part superior del parament est es construirà un coronament que reproduirà l’esgraonat que feia la muralla i que es pot veure en el seu basament. En alguns punts, aquest coronament es transformarà també en un banc corregut perquè, des del carrer del Mur, el visitant pugui gaudir de vistes sobre el nou espai urbà i la muralla medieval des d’una nova perspectiva. Per damunt d’aquest coronament, es disposarà d’una barrera de protecció construïda amb platines d’acer pintat que permetrà la visió sobre l’espai i, a més, recordaran la imatge i alçada del que era el recinte emmurallat.

Les obres inclouen també la consolidació de les parts més degradades de la muralla i la seva restauració. A la resta de parets i paraments contemporanis que es conservaran se’ls hi aplicarà una pàtina cromàtica de color neutre per tal que el visitant pugui identificar amb facilitat quines parts es corresponen a restes de la muralla i quines a construccions posteriors. També es deixarà vist i sanejat el mur de contenció de l’antic cementiri de Valls del segle XVI, de tal manera que la junta entre aquesta paret i la torre medieval es deixarà marcada per diferenciar les dues èpoques constructives.

A més, s’ha previst la instal·lació de plafons informatius per permetre al visitant identificar les restes i conèixer la història d’aquest tram de la muralla medieval, en especial en àmbits com els de les antigues torres o el fossat, entre d’altres. Els treballs arqueològics previs realitzats en els últims anys per l’Ajuntament han permès localitzar noves restes de la muralla, entre elles el descobriment del Mur Vell del segle XIII del que, tot i que els historiadors intuïen el seu recorregut, fins ara no se n’havia trobat cap vestigi. En concret, els treballs de prospecció arqueològica han posat al descobert l’estructura d’un arc i altres materials de paret de muralla del XIII que es correspondrien a l’anomenat portal de la Font dels Clergues, del que se’n tenen molt poques referències històriques documentades. En el mateix parament s’hi troben les restes de la torre sobirana de Valls del segle XIV, la torre més alta de les 32 que formaven part de la muralla de Valls, que va aprofitar l’estructura del segle XIII. A més, s’han localitzat també altres restes de l’estructura defensiva, com un tram del fossat, i un antic paviment de còdols del segle XVIII.

VALLS · 16 DE DESEMBRE DE 2020