Convenis amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i l'Institut d’Estudis Vallencs

Convenis amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i l'Institut d’Estudis Vallencs

- Conveni amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Valls. Dolors Farré, alcaldessa de Valls, i Josep Sánchez, president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Valls (AVPCV), han signat el conveni de col·laboració pels propers quatre anys. L’objecte d’aquest conveni és determinar mitjançant la seva signatura que l’AVPCV és una entitat vinculada funcionalment amb l’Ajuntament i en regula la relació i coordinació.

L’Ajuntament de Valls reconeix mitjançant la signatura d’aquest conveni l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Valls com l’única associació en l’àmbit de protecció civil vinculada al municipi en matèria de protecció civil. S’estableix per tant, la dependència funcional de l’AVPCV dins de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, que és la responsable de coordinar els mitjans tècnics, personals i materials per afrontar una emergència o qualsevol altra situació de risc a nivell local.

> Descarregar foto

 

- Conveni amb l’Institut d’Estudis Vallencs. La regidora d’Urbanisme Patrimoni i Centre Històric de l'Ajuntament de Valls, Sònia Roca, i el president de l'Institut d'Estudis Vallencs (IEV), Francesc Murillo, han signat el conveni de col·laboració que serà vigent durant 4 anys. L’objecte del conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Valls i l’IEV per tal de donar difusió als treballs arqueològics resultat de les intervencions arqueològiques dutes a terme a Valls, que l’IEV consideri d’interès per la ciutadania.

Així, l’Ajuntament es compromet, prèvia autorització dels autors dels treballs arqueològics, cedir a l’IEV el material amb el resultat de les intervencions arqueològiques dutes a terme (informes, projectes i similars). Per altra part, l’IEV es compromet a fer difusió amb els seus propis mitjans i publicacions, dels treballs arqueològics cedits per l’Ajuntament.

> Descarregar foto

VALLS · 18 DE GENER DE 2021