L'històric edifici de Ca Padró es convertirà en un nou equipament públic municipal

L'històric edifici de Ca Padró es convertirà en un nou equipament públic municipal

> El Jurat d'Expropiació dona llum verd a l'Ajuntament perquè procedeixi a l'adquisició de l'immoble per un valor de 105.000 euros

> El futur equipament al bell mig del centre històric formarà part de l'anella cultural junt amb la Capella del Roser, la Biblioteca Carles Cardó i el Museu Casteller

El Jurat d'Expropiació de Catalunya ha fixat el preu just d'expropiació per tal que l'Ajuntament de Valls procedeixi a l'adquisició de l'històric edifici de Ca Padró per un import de 105.494 euros. L'immoble, situat al bell mig del carrer de la Cort al Centre Històric, es convertirà en un nou equipament públic municipal per a la ciutat, tal i com preveu el Pla de Millora Urbana del Barri Antic.

D'aquesta manera, l'emblemàtic edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local passarà a ser un equipament públic després de la rehabilitació que impulsarà a partir d'ara l'Ajuntament un cop es formalitzi l'adquisició per expropiació. Ca Padró té un gran valor patrimonial per si mateix i a més es troba situat just al costat del també històric edifici de la Capella del Roser, Bé Cultural d'Interès Nacional per les rajoles de ceràmica catalana vidriada i policromada del segle XVII que rememoren la Batalla de Lepant.

Així, el futur Ca Padró rehabilitat formarà part en el futur d'una anella d'activitat cultural al Centre Històric junt amb la mateixa Capella del Roser i els equipaments de la Biblioteca Carles Cardó i el Museu Casteller. En concret, l'Ajuntament estudiarà de manera prioritària ubicar a Ca Padró l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard que necessita ampliar els seus espais.

L'edifici de Ca Padró té una posició central al carrer de la Cort, a cavall del Pati i les places del Blat i de l'Oli, situades també en el mateix entorn. D'aquesta manera, la seva rehabilitació i conversió en equipament públic municipal es complementa també amb els passos engegats per l'Ajuntament per a la recuperació de la plaça de l'Oli i els eixos que comuniquen amb el Museu Casteller. En aquesta zona el consistori ha aprovat ja la modificació de planejament al carrer Sant Oleguer per crear un vial que comunicaria amb el carrer de Sant Antoni amb l'expropiació de 6 edificis en mal estat. A la vegada, s'han iniciat ja els passos que han de permetre en el futur la rehabilitació d'edificis que donen a la mateixa plaça de l'Oli i al carrer dels Espardenyers per crear-hi nous habitatges per a usos residencials i turístics.

Ca Padró, amb la seva superfície de planta de 555 m2 i un sostre construït de 1.526 m2, és l'immoble més gran de l'illa d'edificis delimitada pels carrers de la Cort, del Roser, Forn Nou i de la Peixateria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha iniciat els estudis de planejament per analitzar la possible adquisició d'altres immobles en aquest àmbit, en especial edificis en mal estat de conservació.

L'origen del que avui coneixem com a Ca Padró es troba estretament lligat a la capella del Roser Així, a començaments del segle XV i adossat a la capella i a l'espai que ara ocupa Ca Padró, s'hi aixecava l'Hospital de Santa Anna o Hospital Nou que va estar en servei fins a la segona meitat del segle XVI. L'immoble va ser casa de la família benestant dels Bellver fins que, a la segona meitat del segle XIX, va passar a ser propietat de la família Padró.

La rehabilitació de l'immoble haurà de seguir les prescripcions establertes al catàleg municipal de Bens a Protegir, entre elles la protecció de la façana que dona al carrer de la Cort, en especial les obertures de pedra de la planta baixa, la porta principal de fusta, així com les baranes i lloses de balcons i òculs. A més, també es protegirà la volumetria general i la composició de plantes, a més dels arcs gòtics i les diferents estructures medievals.

VALLS · 27 DE GENER DE 2021