L'Ajuntament de Valls atorga diferents subvencions a entitats socials de la ciutat

L'Ajuntament de Valls atorga diferents subvencions a entitats socials de la ciutat

> L'acte d'entrega de les subvencions, de gairebé 9.000 euros, ha tingut lloc avui, dimarts 9 de febrer a les seus de les entitats

La Regidoria d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l'Ajuntament de Valls ha fet entrega, aquest dimarts al matí, de les subvencions atorgades a diferents entitats socials de la ciutat, per un import total de 8.874,87 euros. Les subvencions en matèria d'acció social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social.

Concretament les entitats que han rebut aquestes subvencions de la convocatòria de l'any 2020 són: Associació Porta Oberta amb 5.000 euros pel projecte ‘Servei d’Atenció i Formació a familiars de persones amb un problema de salut mental’; Fundació Privada Ginac amb 2.987 euros pel projecte 'Atalaiador: Cercador d’oportunitats d’inclusió en la comunitat’, i Associació per la Fibromiàlgia i la SFC de Valls i Alt Camp amb 887,87 euros pel projecte 'Activitats 2020'.

L'Associació Porta Oberta és una associació creada al 2005 que treballa per acollir, orientar i donar suport a les famílies i les persones que tenen algun problema de salut mental i promocionar les activitats d'inserció, residencial, de lleure i altres que contribueixin al ple desenvolupament de la persona amb un problema de salut mental. El projecte ‘Servei d’Atenció i Formació a familiars de persones amb un problema de salut mental’ impulsat per l’entitat contempla tres línies d’intervenció: atenció a les famílies (punt d’informació i assessorament), espai de suport mutu i cursos de formació a familiars de persones amb un problema de salut mental.

Per altra banda, la Fundació Privada Ginac és una entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre que neix el 2005 amb la voluntat de millorar l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o trastorn mental mitjançant la participació activa de cada persona, oferint-los els suports que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans, i la seva plena integració social i laboral. El projecte subvencionat, Atalaiador: Cercador d’oportunitats d’inclusió en la comunitat’, té com a objectiu cercar oportunitats d’inclusió de les persones amb diversitat funcional en la comunitat, oferint suport i empoderant a les persones per exercir el rol de ciutadania plena.

Finalment, l’Associació per la Fibromiàlgia i la SFC de Valls i Alt Camp neix el 2006 amb l'objectiu de col·laborar, des de la societat civil, en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes malalties i les seves famílies de Valls i comarca, acostant els seus serveis a l'entorn més proper del malalt. El seu projecte, 'Activitats 2020’, contempla activitats en dues línies d’acció: autonomia personal fomentant la salut física i psíquica (tallers i sortides) i visibilització de les persones que pateixen malaltia i sensibilització ciutadana (participació en jornades i òrgans de participació).

VALLS · 9 DE FEBRER DE 2021