Més de 1.300 famílies sol·liciten els incentius ambientals, amb descomptes del 20 al 50% de la taxa de residus

Més de 1.300 famílies sol·liciten els incentius ambientals, amb descomptes del 20 al 50% de la taxa de residus

> Creix un 5,1% el nombre de vallenques i vallencs que sol·liciten els descomptes fiscals per realitzar adequadament la recollida selectiva

> Es triplica el nombre de sol·licituds online després de potenciar els canals telemàtics de la Seu Electrònica i la nova App mòbil

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Valls aplica incentius ambientals a la taxa de recollida de residus, amb una mesura pionera que aplica descomptes d'entre el 20 i el 50% als ciutadans que realitzin adequadament la separació de les escombraries a casa, utilitzin la deixalleria de forma habitual o facin autocompostatge de les restes orgàniques. Durant el mes de febrer, període obert per sol·licitar el descompte, 1.319 famílies han presentat la sol·licitud, el que representa un increment del 5,1 % respecte a l’any passat.

Segons les dades encara provisionals, el descompte de Nivell 1 (que es podia sol·licitar pel fet de realitzar la recollida selectiva de les cinc fraccions (orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre, i resta), ha estat sol·licitat per un 25% de les famílies. Aquest descompte representa una reducció del 20% al rebut, de manera que, en comptes de pagar la tarifa bàsica de 129 €, els correspondrà pagar 103,20 €.

El volum més important de les sol·licituds presentades corresponen a l’incentiu ambiental de Nivell 2 (per ús habitual de la deixalleria), ja que representa un 73% del total de les sol·licituds rebudes. El nivell 2 el poden sol·licitar aquelles famílies que, a més de fer la recollida selectiva de les cinc fraccions, també han utilitzat la Deixalleria de Valls de forma habitual. A aquests ciutadans els correspondrà pagar una taxa de 77,40 euros, amb un 40% de descompte.

Per últim, els habitatges que compleixen els requisits de nivell 1 i 2 també poden demanar el descompte de Nivell 3 (per fer autocompostatge de les restes orgàniques, ja siguin de cuina, de jardí...). Un 3% de les sol·licituds corresponen a aquest nivell, que passaran a pagar una taxa de residus de 64,50 € (un 50% de descompte).

Tramitació telemàtica

Enguany ha augmentat d’una manera molt important el nombre de ciutadans que han tramitat de forma telemàtica les sol·licituds per acollir-se a aquests incentius ambientals. Així, aquest 2021 s'han presentat telemàticament 568 sol·licituds, un 43,3% del total (més del triple que l'any passat). D'aquesta manera s'ha aconseguit l'objectiu d’augmentar les opcions per als ciutadans d’efectuar la tramitació a distància i de manera segura, en especial per la situació sanitària actual per la Covid-19, i a la vegada per evitar desplaçaments innecessaris a les oficines municipals.

En aquest sentit, el major creixement de la presentació telemàtica de sol·licituds s'ha concentrat a través de la Seu Electrònica Municipal, però també ha destacat l'estrena de la nova aplicació mòbil "Tramit" que ja ha representat l'11,3% de les sol·licituds efectuades via telemàtica.

També cal destacar que enguany les sol·licituds presentades presencialment pels ciutadans també han estat digitalitzades al moment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Això permetrà agilitzar el procés de revisió i resolució de les sol·licituds. A hores d'ara i només tres dies després que hagi finalitzat el període obert per presentar les sol·licituds, ja són més d’una trentena de ciutadans als que l'Ajuntament ha notificat que rebran l'incentiu ambiental de descompte a la taxa de residus d'enguany.

Bons resultats en el primer any dels incentius ambientals

L’any 2020, primer any d'aplicació d’aquests incentius ambientals pioners, es van obtenir uns resultats del tot positiu. Així, l'any passat a Valls es va recollir de forma selectiva el 45,7% dels residus, el que representa un màxim històric i un increment de l'11,6%. A més, s'ha aconseguit reduir la fracció resta que es porta a incinerar i que, per tant no es recicla, en prop d'un 2%. La millora es va notar en tots els indicadors de la recollida selectiva, en especial la de la fracció orgànica que va créixer un 12,4%. També es van assolir xifres històriques el reciclatge del vidre i d'envasos lleugers. Fins i tot la recollida a la deixalleria municipal, tancada parcialment durant el confinament, va créixer l'any 2020 en un 10%.

D'aquesta manera, s'hauria assolit ja en el seu primer any bona part dels objectius d'aquests incentius ambientals pel que fa al foment de la recollida selectiva i la prevenció de la producció de residus. En aquest sentit, volem seguir conscienciant la població sobre la necessitat de reduir el volum de deixalles, augmentar els índex de reciclatge i minimitzar la incineració d’escombraries, tot premiant amb descomptes a la taxa de residus als ciutadans que reciclant a casa contribueixen a fer una ciutat més sostenible.

Des de l'Ajuntament es destaca en la necessitat de continuar reduint el volum de residus que es produeixen i a la vegada incrementar la recollida selectiva fins superar el 50% de reciclatge i a anar donant compliment als Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) , objectiu que s'ha fixat la regidoria de Sostenibilitat. A més, el consistori ressalta que no tan sols ha de créixer en quantitat la recollida selectiva sinó que ho ha de fer també en qualitat. Per això, s'intensificaran durant l'any les campanyes informatives per fomentar que als contenidors se separin de forma correcta i es dipositin al contenidor corresponent (orgànica, envasos lleugers, paper/cartró, vidre i resta).

 

VALLS · 4 DE MARÇ DE 2021