Principals acords de Junta de Govern

Principals acords de Junta de Govern

- Aprovació definitiva del projecte del passeig de l’Estació. La Junta ha aprovat, de manera definitiva, el projecte de millora de les voreres i modernització de la totalitat de la xarxa d’aigua de la zona del passeig de l’Estació, amb una inversió de 561.000 euros. El projecte contempla la renovació de la totalitat de les voreres laterals situades a banda i banda del passeig que, amb una longitud de 500 metres, és una de les vies principals de la ciutat. D’aquesta manera, es preveu l’ampliació de les voreres a totes les cruïlles per facilitar la seguretat i mobilitat a peu i, a la vegada, l’eliminació de barreres arquitectòniques als diversos passos de vianants. Les obres comportaran també la renovació de la xarxa d’aigua, una de les principals de Valls ja que dona servei a una de les zones més poblades de la ciutat i, a la vegada, assegura també el subministrament als barris del Vilar, Pisos de Clols i Colla Vella. Amb aquest projecte, l’Ajuntament dona continuïtat a la millora urbanística i de serveis al passeig de l’Estació on, durant el 2020, es va efectuar la modernització de l’enllumenat amb la substitució dels grups òptics, amb una inversió superior als 40.000 euros.

- Tarifes del servei d’aigua. La Junta de Govern ha aprovat la tramesa a la Comissió de Preus de Catalunya de les tarifes corresponents al servei de subministrament d’aigua. D’acord amb la proposta, la revisió de la tarifa representarà un augment de 3 euros en el rebut trimestral per als abonats amb consums inferiors als 15m3, la franja de consum domèstic més habitual.