Tractament de les palmeres de Valls amb un nou procediment biocida

Tractament de les palmeres de Valls amb un nou procediment biocida

Aquest mètode que utilitza cucs nemàtodes destaca per no contaminar el medi ambient i no cal mesures de protecció durant el tractament

El control de les plagues i malalties en la flora ornamental a través de productes fitosanitaris des de fa molts anys ha estat clau, però sense tenir present l’efecte dels químics sobre l’ecosistema urbà. En el cas de la plaga del morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus), un coleòpter barrinador originari del sud-est asiàtic, s’ha propagat per tots els municipis del litoral mediterrani on ha provocat la mort de milers de palmeres. El morrut produeix danys d’importància a diferents espècies de palmeres fins arribar a generar la seva mort, principalment a la palmera canària (Phoenix canariensis) i també a la datilera (Phoenix dactylifera). A Catalunya, fins ara la pràctica totalitat de les palmeres afectades han estat canàries. 

La primera detecció a la península ibèrica va ser l'any 1995, si bé a Catalunya el primer focus es va detectar l’any 2005 a municipis del Baix Penedès. El primer tractament fitosanitari per combatre la plaga del morrut i poder salvar les palmeres canàries dels espais verds municipals de Valls es produeix el 24 de novembre del 2010, moment en que es detecta una palmera afectada al barri del Bon Sol. Des d’aleshores es realitzen 5 tractaments anuals insecticides els mesos de març, juny, agost, setembre i novembre, tot seguint unes pautes establertes pel Departament d'Agricultura de la Generalitat.

Enguany, s'ha introduït un nou tractament biocida. Concretament es tracta d'uns cucs nemàtodes (Steinernema carpocapsae) entomopatògens paràsits d’insectes, que presenten una relació simbiòtica amb un bacteri que els dóna una enorme potencialitat com a bioinsecticides. Quan el nematode localitza el morrut, entra a l’hemocel i allibera els bacteris simbionts que transporta en el seu interior que maten l’insecte per septicèmia de 24 a 48 hores després. 

Els nemàtodes entomopatògens són especialment interessants per combatre plagues d’insectes per diversos motius, es tracta d’un sistema molt segur, ja que els nemàtodes són letals per molts insectes, però molt segurs per a l’home, les plantes i altres animals, ja que no contaminen el medi ambient. No cal utilitzar equips de protecció personal, no calen períodes de seguretat, ni adoptar mesures de protecció específiques durant el tractament, no deixen residus ni contaminen les aigües subterrànies. També destaquen per la seva fàcil aplicació amb els aparells convencionals.

El primer tractament a la ciutat de Valls s’ha realitzat el 12 d’abril pel mètode d’inundació a l’ull, les palmeres tractades han estat una vintena, concretament: 3 unitats a l’escola Baltasar Segú, 4 al barri de la Xamora, 4 al cementiri i el tanatori, 2 unitats al Vilar, 2 a Masmolets, 3 a Mas Miquel i 1 unitat als Pisos de Clols. Posteriorment es farà un seguiment de la seva efectivitat i s’avaluarà l'aplicació a un nombre major de palmeres dels espais verds municipals.

 

VALLS · 20 D'ABRIL DE 2021