L'Ajuntament augmentarà la línia de subvencions per a la rehabilitació d'edificis del Centre Històric

L'Ajuntament augmentarà la línia de subvencions per a la rehabilitació d'edificis del Centre Històric

La propera convocatòria elevarà la partida per ajuts a propietaris que efectuïn obres als seus immobles fins als 70.000 euros, un 40% més.

L'any passat es va triplicar la inversió que els propietaris han realitzat en millores.

210506SubvencionsCentreHistric

L'Ajuntament de Valls incrementarà fins als 70.000 euros la línia de subvencions per a la rehabilitació i recuperació d'edificis en l'àmbit del centre històric. El consistori augmentarà l'aportació municipal de la propera convocatòria en un 40% amb l'objectiu d'incentivar la rehabilitació del parc d'habitatges del nucli antic, potenciant una línia de subvencions que en els últims tres anys ha finançat ja millores en 33 edificis amb una inversió per part dels propietaris de més de 316.000 euros.

Precisament la Junta de Govern ha aprovat la concessió de subvencions corresponent a 2020. Aquesta darrera convocatòria ha comportat el finançament mitjançant subvencions municipals per un import global de 50.000 euros en obres de rehabilitació efectuades en 12 edificis. L'any passat, de fet, la inversió realitzada pels propietaris en obres de rehabilitació es va situar en 173.000 euros, el triple que l'any anterior i el doble respecte el 2018. Per aquest motiu, amb l'objectiu de continuar fomentant obres de recuperació en immobles del centre històric i mantenir la línia ascendent enregistrada el 2020, la regidoria de Centre Històric i Patrimoni ha optat per incrementar de cara aquest any 2021 la partida fins als 70.000 euros, 20.000 més que l'any 2019 i 45.000 més en relació al 2018 .

Subvencions i 95% de bonificació de la llicència d'obres

Les obres de rehabilitació realitzades en els últims tres anys i que han comptat amb subvenció municipal s'estenen per la major part del nucli antic. Així, tot i que una part important es concentra en immobles del carrer de la Cort, també s'han rehabilitat edificis al carrer Sant Antoni, el Call Jueu o a l'entorn de la plaça de la Fusta i carrer de Sant Francesc, entre d'altres.

Aquesta línia de subvencions està dirigida a contribuir al finançament de les obres de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. També s'hi poden acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o de supressió de barreres arquitectòniques, així com l'enllumenat artístic d'immobles catalogats com a bens culturals d'interès local o nacional.

D'altra banda, també se subvencionen les actuacions en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat, així com enderrocs per a la rehabilitació, consolidació i recuperació dels immobles. A més, també formen part de les despeses subvencionables, els costos complementaris derivats d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació. 

Aquesta línia de subvencions específica es complementa amb els ajuts fiscals que ja s'apliquen des de fa quatre anys. En aquest sentit, les ordenances fiscals estableixen la pràctica gratuïtat de l'impost de construccions i obres, amb un 95% de bonificació que s'aplica a totes les actuacions a l'àmbit del Centre Històric o béns culturals d'interès local (BCIN) o nacional (BCIL) de la ciutat.

 

VALLS · 6 DE MAIG DE 2021