L’Ajuntament de Valls signa els convenis anuals amb Càritas Interparroquial i la Taulada

L’Ajuntament de Valls signa els convenis anuals amb Càritas Interparroquial i la Taulada

> Enguany s’incrementa l’aportació i Càritas rebrà 37.500 euros i l’Associació La Taulada, 6.300

L’Ajuntament de Valls, a través de la Regidoria d'Afers Socials, ha signat aquesta mateixa setmana el conveni anual amb Càritas Interparroquial, segons el qual rebrà una subvenció de 37.500 euros per sufragar cinc programes. Entre aquests projectes, destaca el d'ajuda alimentària amb una aportació de 14.000 euros, que té com a objectiu atendre les persones amb especials dificultats socioeconòmiques a fi de garantir-los la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació durant tot l'any.

El projecte de pisos d'urgència social, amb una aportació de 7.500 euros, té l'objectiu de garantir l’ús d’un habitatge a persones i famílies per motius conjunturals o d’urgència. Enguany, l’Ajuntament ha incrementat l’aportació a aquest projecte, perquè Càritas també pugui contribuir a minimitzar un dels problemes que hem d’encarar, l’exclusió residencial, perquè des de l’Àrea d’Afers Socials s’ha detectat que en les famílies persisteixen dificultats específiques per accedir a un habitatge o afrontar-ne els pagaments mensuals del lloguer.

El projecte de suport a la realització d'estudis postobligatoris, amb una assignació de 4.000 euros, és un suport econòmic per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu, superada la fase d’educació obligatòria. El quart projecte que Càritas Interparroquial de Valls atén amb l’aportació de l’Ajuntament de 2.000 euros és el de prevenció de la pobresa energètica. Mitjançant microcrèdits reintegrables i ajuts a fons perdut, es finança la compra d’electrodomèstics d’eficiència energètica. L’últim programa que finança l’Ajuntament és el de Llet i farinetes, dotat amb 10.000 euros, per garantir l’alimentació i productes d’higiene infantil a nadons de 0 a 2 anys.

210629convenicaritas

Conveni amb l’Associació Solidària del Lledó La Taulada

L’Ajuntament de Valls també subvencionarà amb 6.300 euros l'Associació Solidària del Lledó La Taulada amb l’objectiu de mantenir una col·laboració més estable en l'execució d'accions socials que fomentin la integració social i l'autonomia de les persones en situació d'exclusió social. 

Els diners es destinaran a despeses de manteniment de la infraestructura pels espais del menjador social i les sales de dutxes i rentadores: inclouen lloguers d’espais i equipaments, rebuts de subministraments (aigua, gas i llum) i altres materials fungibles per a l’òptim condicionament i manteniment dels serveis (estris de cuina, equipament de sales de bany, etc.) Una segona part es destina a despeses en la compra de productes d’higiene i equips de protecció individual per evitar contagis per la COVID-19.

L'Àrea d'Afers Socials i l'Associació Solidària del Lledó La Taulada treballen des del 2015 de manera coordinada. El 2018 es presenta per primera vegada a la convocatòria de subvencions a entitats de caire social amb el projecte Aigua Font Viva. És un projecte per garantir la salut per a persones en risc d'exclusió social. Amb anterioritat, ja s'havien establert altres convenis amb l'Ajuntament per a infraestructures.

El 2019, aprofitant els diners que l'organització Humana, de recollida i venda de roba usada, aporta a l'Ajuntament pels contenidors de roba reciclable, es decideix que es derivin a un entitat social, i es concedeix a La Taulada.

210629convenilataulada

VALLS · 29 DE JUNY DE 2021