Campanya informativa amb nous adhesius als contenidors de la ciutat sobre la correcta gestió dels residus

Campanya informativa amb nous adhesius als contenidors de la ciutat sobre la correcta gestió dels residus

L’Ajuntament de Valls  ha iniciat aquesta acció per millorar qualitativa i quantitativament la recollida dels residus

La Regidoria de Sostenibilitat i Serveis Ambientals de l’Ajuntament de Valls ha començat una campanya informativa amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i també la quantitat de la recollida selectiva que té lloc a la ciutat. Concretament, s’estan instal·lant nous adhesius a tots els contenidors soterrats de les cinc fraccions (paper, vidre, envasos, resta i orgànica) que actualment es troben malmesos. Seguidament, es farà el mateix amb els contenidors de superfície que també presenten la identificació amb mal estat a causa del pas del temps.

Per altra banda, també es preveu posar un adhesiu al contenidor de resta amb la finalitat d’evitar la presència de residus valoritzables a l'interior d’aquest contenidor gris i així incentivar la separació de residus. En aquest cas, s’hi podrà veure el missatge: El canvi climàtic comença aquí. Separa els residus correctament.

210708adhesiuscontenidors

VALLS · 8 DE JULIOL DE 2021