L'Ajuntament enderrocarà immobles en ruïna situats a tocar de l'aparcament del Barri Vell

L'Ajuntament enderrocarà immobles en ruïna situats a tocar de l'aparcament del Barri Vell

> S'encarrega la redacció del projecte d'enderroc d'uns edificis en mal estat en un àmbit de més de 800 m2.

> Aquesta actuació és el primer pas en l’ordenació de la zona, punt estratègic per la proximitat amb l’entorn patrimonial de l’església de Sant Joan.

219714JuntadeGovern

L'Ajuntament de Valls enderrocarà el conjunt de construccions en estat de ruïna que es troben entre l’aparcament del Barri Vell i la muralla de Sant Antoni. Aquest és el primer pas que inicia el consistori en l’ordenació futura d’un àmbit estratègic per la seva proximitat amb l’entorn patrimonial de l’església arxiprestal de Sant Joan i, a la vegada, per ser una de les principals entrades al centre històric a través de l’aparcament.

La Junta de Govern ja ha encarregat els treballs de redacció del projecte d'enderroc a l'empresa Eixam Arquitectes SCCLP per un import de 4.400 euros IVA inclòs. El projecte haurà de determinar l’execució de l’enderroc de diferents construccions que es troben situades en finques dels antics carrers de Sant Miquel i de la Font d’en Bosc i que actualment separen l’aparcament de la muralla de Sant Antoni. L’enderroc d’aquests immobles en ruïna permetrà sanejar aquesta part de l’aparcament del Barri Vell i s’estima que pugui representar una inversió de gairebé 200.000 euros, una xifra que es concretarà en el projecte tècnic que ara ha encarregat l’Ajuntament.

El projecte haurà de contemplar la conservació de l’adoberia del segle XIX, Bé Cultural d’Interès Local, que es troba en una zona coneguda com l’Hort de Tondo i que el catàleg també qualifica d’ambient protegit. En concret, es conservarà l’envolvent de l’edificació en cantonada i els murs de pedra de tancament de la finca que donen a l’aparcament del Barri Vell. A més, tot i que s’ha previst enderrocar part d’una edificació annexa a l’adoberia, també es conservarà la planta baixa d’aquest immoble ja que, molt probablement, també formava part de l’antiga indústria.

Tota aquesta zona forma part d’un Pla de Millora Urbana delimitat pel torrent de la Xamora, el Raval de la Farigola i la Muralla de Sant Antoni contemplat en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. L’Ajuntament és el propietari majoritari amb prop del 70% de la superfície d’un pla de millora especialment important com a punt d’entrada al centre històric però també per la seva proximitat amb l’entorn protegit de l’església de Sant Joan, Bé Cultural d’Interès Nacional. En aquest sentit, quan es desenvolupi l’ordenació urbanística d’aquesta zona s’haurà de preveure protegir la visual espectacular que, des de l'aparcament del Barri Vell, ofereix el temple i el campanar de Sant Joan, patrimoni històric i imatge de la ciutat, a més de millorar l'accessibilitat amb una entrada oberta i espaiosa per a vianants, actualment limitada per diferents construccions que separen l'aparcament de la zona de la muralla.

A prop d’aquest mateix àmbit del pàrquing del Barri Vell, l’Ajuntament ha encarrilat les obres a la Muralla de Sant Antoni, primera gran actuació del projecte global de recuperació de les antigues muralles medievals de Valls. L'obra, amb un pressupost de 480.000 euros i amb el finançament d'un 40% dels fons de l'1,5% Cultural del Ministeri de Foment, s'iniciarà aquest any 2021 i permetrà consolidar, reinterpretar i urbanitzar un tram de la muralla, declarada també Bé Cultural d'Interès Nacional, que es troba a la zona del Portal Nou, una de les entrades principals de Valls i del centre històric i just sota també del conjunt patrimonial de Sant Joan.

210714Enderrocs210714Enderrocs2

Altres acords de la Junta de Govern

  • Aprovació definitiva del projecte de Ca Xapes. La Junta de Govern ha aprovat de manera definitiva el projecte de rehabilitació de l'edifici històric de Ca Xapes, amb un pressupost per contracte de 3.010.000 euros. D'aquesta manera, el consistori ha completat el tràmit de modificació del projecte inicial amb l'objectiu de tornar a licitar aquest any 2021 les obres de rehabilitació. El projecte preveu la rehabilitació d'aquest edifici protegit, testimoni del passat industrial de la ciutat, perquè torni a ser la seu de la Llar del Jubilat. En aquest sentit, s'ha previst mantenir la volumetria i composició de les façanes protegides tan de la muralla de Sant Antoni com dels carrers Paborde i Pantà, les quals es rehabilitaran de manera completa. L'interior, d'uns 2.000 m2 de superfície construïda repartits en tres plantes, es reformarà per fer-ho més accessible i funcional a les necessitats de l'equipament i activitats de la Llar.

  • Licitació de les obres de modernització de l'enllumenat del polígon. La Junta ha aprovat la licitació de la primera fase de les obres de modernització de l'enllumenat del polígon industrial de Valls per un import de 349.500 euros IVA inclòs. Aquesta primera fase, que forma part d'un projecte global pressupostat en 1,5 milions d'euros per a la renovació total de l'enllumenat del polígon, inclou ara actuar en els carrers Artesans, Curtidors i Basters i a part de la rambla de Palau de Reig. En total, es renovaran 168 fanals amb noves lluminàries LED, molt més eficients i amb major vida útil que, a la vegada, també ofereixen més sensació d'il·luminació. La modernització de l'enllumenat de la zona industrial de Valls permetrà reduir el nombre d'avaries i es disminuirà en prop d'un 80% el consum i els costos energètics. Entre els punts principals del projecte s'inclou la renovació dels quadres elèctrics que, entre altres millores, inclouen un nou sistema de telegestió per control remot. Aquest sistema permet obtenir dades en temps real del consum elèctric, automatitzar les hores d'encesa i graduar la potència de l'enllumenat. A més, amb la telegestió del sistema es podran detectar les avaries al moment per poder actuar i reparar-les amb més rapidesa. El pla lumínic del projecte ha previst augmentar la sensació d’il·luminació de manera uniforme de les voreres i les vies de circulació, amb especial cura en l’enllumenat de les cruïlles de carrers per augmentar la seguretat viària de la circulació.

  • Licitació de les obres de millora pista coberta del Vilar. La Junta de Govern ha donat llum verda al plec de clàusules que ha de regir la contractació de les obres de millora del pavelló poliesportiu del Centre Esportiu el Vilar per un import de 64.800 euros IVA inclòs. La inversió permetrà resoldre els problemes de filtracions d'aigües pluvials que afecten aquest equipament esportiu. Per això, s'ha previst la reforma completa de la xarxa de sanejament, el recrescut del mur interior que separa la pista del Vilar amb els patis i zona esportiva del col·legi Eugeni d'Ors i, a la vegada, la seva impermebilització. A més, es modernitzarà la totalitat de la instal·lació de l'enllumenat interior de la pista, molt antic, de flux lumínic irregular i no adequat per a la pràctica d'esports.
  • Ampliació dels estudis arqueològics a Ca Padró. La Junta ha aprovat contractar els treballs d'ampliació dels estudis arqueològics que es disposen sobre l'edifici de Ca Padró, immoble declarat Bé Cultura d'Interès Local que l'Ajuntament ha adquirit aquest any 2021 per rehabilitar-lo i convertir-lo en un nou equipament públic municipal per a l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard. Els nous estudis arqueològics, contractats per un import de 6.800 euros IVA inclòs a l'arqueòleg Moisès Díaz, completaran la informació disponible per a procedir a la redacció del projecte de recuperació d'aquest edifici històric situat al bell mig del carrer de la Cort. En aquest sentit, l'estudi es farà extensiu a cases annexes que comparteixen elements amb Ca Padró. En concret, s'estudiaran tres cases del carrer Peixateria i una del carrer Forn Nou, principalment les seves plantes baixa i primera, en un treball de camp que inclou repicats més extensius i l'obertura de sondejos en subsòl. El treball es complementarà documentalment amb el buidatge d'arxius i seus documentals.

  • Redacció de la segona fase del projecte del carril bici fins al polígon. La Junta de Govern ha aprovat la contractació de l'empresa Hub To Latam per a la redacció del projecte constructiu de la segona fase del carril bici, per un import de 9.500 euros IVA inclòs. Aquest projecte haurà de detallar el traçat i les característiques del carril en el tram que anirà de la cruïlla que formen el passeig Tarradellas i el carrer Eladi Homs al barri del Fornàs, i que continua pels laterals de la carretera del Pla per la zona del Polígon Industrial amb derivacions als carrers Licoristes, Artesans, Fusters i Blanquers. El projecte és un dels escollits per la ciutadania en el procés de pressupostos participatius i forma part d'un projecte més ampli que enllaçarà amb altres trams de futurs carrils bici a la ciutat.

VALLS ·14 DE JULIOL DE 2021