La recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls aconsegueix 2,8 milions d’euros dels fons europeus Next Generation

La recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls aconsegueix 2,8 milions d’euros dels fons europeus Next Generation

> El projecte, inclòs al Programa de Millora de la Competitivitat i la Dinamització del Patrimoni Històric amb Ús Turístic que convoca el Ministeri d’Indústria i Turisme, començarà a executar-se a principis de 2025

> Aquesta és la segona gran actuació que afrontarà la ciutat en el procés de recuperació de les antigues muralles, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional

> El projecte a Sant Francesc se suma al cicle d’inversions directes al Centre Històric: 13 milions d’euros, dels quals 7 amb finançament europeu i d’altres administracions

El projecte de recuperació de l’antiga muralla medieval de Sant Francesc ha aconseguit ser inclòs al Programa de Millora de la Competitivitat i la Dinamització del Patrimoni Històric que promou el Ministeri d’Indústria i Turisme amb finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea. El projecte presentat per l’Ajuntament de Valls rebrà 2.793.000 euros dels fons estructurals europeus que permetran finançar la primera fase del projecte a la muralla de Sant Francesc.

240709Patrimoni

L’Ajuntament preveu que el mes de setembre s’aprovi ja el projecte que estan ultimant les arquitectes Marta Milà i Anna Ibarz, guanyadores del concurs d’arquitectura convocat per l’Ajuntament per a la recuperació i urbanització de la muralla de Sant Francesc. Aquest mateix any 2024 es licitaran les obres que es preveu que comencin a principis de 2025 en una actuació que es completaria durant el primer semestre de 2026.

Aquest projecte serà la segona gran actuació que afronta la ciutat en el procés de recuperació de les antigues muralles medievals de Valls, després que l’any 2023 s’invertissin 482.000 euros a la muralla de Sant Antoni, a tocar de la plaça del Portal Nou i en una altra de les entrades emblemàtiques al Centre Històric. L’actuació a Sant Francesc és a més el tercer projecte al Centre Històric que l’Ajuntament aconsegueix finançar amb fons estructurals de la Unió Europea, després de les obres en edificis històrics com Ca Xapes com a seu de la Llar del Jubilat o la futura rehabilitació de Ca Padró, que acollirà l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard al bell mig del nucli antic. De fet, l’Ajuntament de Valls està mobilitzant inversions al Centre Històric per un valor global de 13 milions d’euros que, entre els fons europeus Next Generation i altres convocatòries d’ajuts, haurien aconseguit acumular un finançament extern de més de 7 milions.

El projecte a la muralla de Sant Francesc, a més de posar al descobert i rehabilitar la muralla medieval del segle XIV amagada ara a l’interior d’edificis, destaca per aprofitar l’enderroc d’aquestes construccions per dotar aquesta zona del centre històric d’un nou espai de valor patrimonial, cívic i paisatgístic, de passeig i estada i alhora obert al veïnat. D’aquesta manera, es generarà un passeig a la zona que en l’actualitat ocupen les cases, que comunicarà amb el carrer de Sant Francesc en un espai que presidiria la muralla medieval rehabilitada.

La recuperació de la muralla evitarà falsos històrics i així, a les zones on es conserven vestigis de les torres medievals, s’optarà per reintegrar-les volumètricament mitjançant una estructura metàl·lica que permetrà visualitzar quina era la seva alçada original. En canvi, pel que fa a la restauració del pany de muralla, es restauraran els vestigis que afloren regularitzant-ne el coronament, exposant les ferides i traces del pas del temps, consolidant les reparacions i cegant les obertures del s.XIV però deixant obertes les de segles posteriors. En aquest sentit, s’opta per recuperar la muralla del s.XIV fins al nivell conservat i retallar els trams posteriors fins a la menor cota del tram medieval adjacent, cosa que permetrà que els habitatges del carrer Sant Francesc guanyin en assolellament, llum, aire i vistes.

La urbanització de l’espai comunicarà a més amb el carrer de Sant Francesc en diversos punts, per sota de la muralla medieval restaurada, permetent el pas de vianants d’una zona a l’altra. A més, s’urbanitza tot l’entorn com a zona de passeig. Es planteja també que la intervenció serveixi d’oportunitat per potenciar la connectivitat transversal entre el centre històric i la xarxa de vials, per fomentar la mobilitat sostenible i saludable, quotidiana i lúdica. En concret, l’actuació es planteja en un tram de muralla, ocult a l’interior de les cases, però dels més ben conservats de la ciutat i inclou les restes, de com a mínim, dues torres de defensa. Així, la fase que s’executarà ara inclou dos trams: en primer lloc, l’àmbit a tocar de la Font de Sant Sebastià i els habitatges situats al números 82 i 84 i, en segon terme, el tram que va entre el Portal de Llobets a la plaça de Sant Francesc i el número 102 del carrer de Sant Francesc. En total, l’àmbit d’actuació màxim s’ha quantificat en més de 1.100 m2, amb una longitud de 140 metres.

240708RENDER murallasantfrancesc tram1 esglesia

240708RENDER murallasantfrancesc tram2 santsebastia

La muralla de Sant Francesc de Valls

La coneguda com a muralla de Sant Francesc es va construir entre els anys 1373 i 1377, coincidint amb els treballs de fortificació de la totalitat de la vila que va ordenar el rei Pere III el Cerimoniós en plena guerra amb Castella. Era una de les portes principals d'entrada a Valls, ja que el portal de Llobets, ubicat a l'actual plaça de Sant Francesc, connectava la vila medieval amb l'antic camí de Vilafranca i de Barcelona. Com a la resta de les muralles de la ciutat, la de Sant Francesc tenia uns 7,5 metres d’alçada des de la base fins al coronament dels merlets i diverses torres d’entre 11 i 13 metres d’alt. A banda de la torre del portal de Berenguer de Llobets, els estudis realitzats l'any 2018 van constatar l'existència d'una segona torre de defensa situada uns metres més a l'oest (carrer de Sant Francesc, núm. 102). Es tractaria de la coneguda com a Torre Cega per la seva posició en angle. A banda de les torres medievals, s’han trobat també vestigis importants de panys de muralla. Per exemple, en alguns punts, s’han descobert restes de fortificació que arriben gairebé als 7 metres d’alt, com és el cas de la casa del carrer Sant Francesc 112, però s’ha de destacar que en bona part de les cases s’han trobat vestigis de pany de mur que poden oscil·lar entre els 4 i 2 metres d’alçada. 

Les muralles medievals de Valls, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional, cobrien un perímetre de més d’1,4 quilòmetres de longitud, amb 32 torres de defensa i 5 portals d’entrada que connectaven amb els principals camins i rutes. En els darrers anys s'han realitzat diferents estudis arqueològics i històrics que han anat posant al descobert portals, torres, fossats i panys de muralla de maçoneria i tapia, en diverses zones del Centre Històric de la ciutat. S'han dut a terme un seguit d'estudis arqueològics i històrics, per tal de fer aflorar aquestes restes medievals i tenir coneixement precís de quins són els elements que cal preservar, tot integrant-los en una proposta que s'adeqüi a la trama urbana de l'entorn. Amb aquests coneixements, l'Ajuntament ha iniciat les tasques per a la recuperació, consolidació, reinterpretació i urbanització de varis trams d'aquest element patrimonial. La primera de les grans actuacions és la que es va executar a la muralla de Sant Antoni, en el tram situat a tocar del Portal Nou, entre els carrers del Mur i Tomàs Caylà, amb una inversió de 428.000 euros finançats per l’Ajuntament, pel Departament de Cultura de la Generalitat i per la línia de subvencions de l’1,5% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

VALLS · 9 DE JULIOL DE 2024