La Generalitat augmenta un 35% el pressupost a Serveis Socials de Valls i reforça gent gran i suport a infància

La Generalitat augmenta un 35% el pressupost a Serveis Socials de Valls i reforça gent gran i suport a infància

La Generalitat augmenta un 35% el pressupost a Serveis Socials de Valls i reforça gent gran i suport a infància

> El govern català aportarà el 2018 796.000 euros, el que representarà un increment del 67% en només tres anys

> Es doblarà la partida als centres oberts amb la implementació d’un model pioner que els transformarà en serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i joves

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat aportarà l’any 2018 796.272 euros als Serveis Socials de l’Ajuntament de Valls, el que representarà un increment del 34,9% D’aquesta manera, el govern català manté la tendència de reforç econòmic dels últims anys als Serveis Socials municipals ja que, en només tres anys, l’increment pressupostari es situarà en el 66,7%. Els augments més destacats es concentren en l’augment de partides per l’ampliació de l’equip professional dels serveis (37,1%), però en destaquen especialment el reforç del Servei d’Ajuda a Domicili amb increment del 24,7% i, en especial, els programes dirigits a infància a través dels centres oberts que augmentaran el 2018 en un 117% per a implementar un model pioner com a serveis d’intervenció socioeducativa.

Aquest nou servei representa una important aposta de la Generalitat de Catalunya en la millora de la xarxa de serveis a infants, amb un model nou amb el que Valls passarà a ser referent a les comarques de Tarragona en atenció a la infància. Així, aquest nou model pioner preveu, entre altres aspectes, reforçar l’atenció de manera integral, obrir noves línies d’intervenció davant situacions de risc i ampliar també el personal tècnic d’atenció i suport. Actualment, els centres oberts de Valls presten servei a infants de 3 a 16 anys i amb el nou model que s’implantarà s’ampliarà per cobrir també les franges d’edat de 0 a 3 anys i de 16 a 18. Amb el canvi, els centres oberts de Valls i el servei d’atenció diürna a infants i joves que presten, comptaran amb una aportació de la Generalitat de 152.000 euros, més del doble que els 70.000 amb què han comptat aquest any 2017.

El Servei d’Atenció a Domicili també experimentarà un important augment en el nou contracte programa entre l’Ajuntament i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. A causa dels elevats índex de sobreenvelliment, la Generalitat ha reforçat d’una manera especial aquestes partides. L’augment més important serà en el SAD social que comptarà amb una aportació del Govern de 90.450 euros, però també la consolidació del SAD específic per a l’atenció a persones amb dependències que amb 74.000 euros per a l’any 2018 haurà experimentat un increment del 51,4% en els últims tres anys.

Amb el nou contracte programa augmentarà també l’equip tècnic els serveis socials bàsics que amb una aportació de la Generalitat de 265.000 euros augmenta un 37,1%, el que permetrà ampliar amb 3 nous professionals. La resta de programes i partides consoliden els augments dels últims anys com és el cas dels ajuts d’urgència social (16.887 euros d’aportació del departament) i els programes d’acollida a persones estrangeres immigrades (28.890 euros), d’inclusió social (76.933 euros), de serveis laborals per a persones destinatàries de la renda garantida (32.000 euros) o els plans locals de joventut (10.535 euros).

L’Àrea Bàsica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Valls és la unitat primària d’atenció social, punt d’accés immediat a la xarxa de programes de cohesió social, d’ajuts d’urgència social a col·lectius més vulnerables, d’atenció a la dependència, en especial la gent gran, i també de suport a infants, joves i famílies. L’any 2015, la Generalitat va impulsar un acord marc fins a l’any 2019 amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya per ampliar el suport del govern català als serveis socials dels ajuntaments i als programes de benestar i polítiques d’igualtat.

>> Descarregar gràfics


 

7 de novembre de 2017

 

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat