Aprovat el projecte de reparació de la coberta i voltes de Sant Francesc

Aprovat el projecte de reparació de la coberta i voltes de Sant Francesc

> El cost dels treballs a l’antiga església estan estimats en 433.500 euros

La Junta de Govern ha aprovat de manera inicial el projecte de reparació estructural de la coberta i voltes de l’edifici de l’antiga església de Sant Francesc per un import de 433.501 euros IVA inclòs. L’actuació contempla solucionar les diverses patologies que afecten l’estructura de les voltes de les naus del temple i la coberta de l’edifici, entre elles els danys a la teulada, fissures en murs, sostres i voltes o humitats per filtracions d’aigua.

El projecte aprovat ara inicialment ha estat redactat per l’arquitecte Xavier Romaní que ja va ser l’encarregat de redactar l’estudi de les patologies de Sant Francesc. La Junta ha aprovat el projecte que estarà en exposició pública per un termini de 15 dies, reduint així els terminis de tramitació amb l’objectiu d’agilitar-ho al màxim. L’expedient es trametrà a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural del departament de Cultura de la Generalitat per tal que emeti també el corresponent informe i es donarà compte també a la Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.

Les actuacions previstes en el projecte inclouen l’enderroc de la coberta i de tota la seva estructura, així com la reparació i reforç de les voltes amb una xapa de compressió. A més, s’ha previst lligar el coronament de les parets del cimbori i de la nau central amb corretges de formigó. La nova estructura de la coberta es realitzarà amb encavallades de fusta i per la nova teulada s’utilitzarà teula ceràmica, aprofitant les teules existents que es trobin en bon estat i substituint les que no amb teules de característiques similars a les originals. També es contempla la canalització d’aigües pluvials amb canals i nous baixants, així com el tancament de les obertures amb maons en format de gelosia que permeti la ventilació però impedeixi l’entrada de coloms a l’interior.

L’edifici d’aquesta antiga església formava part del monestir dedicat a Sant Francesc de Paula que va ser construït a finals del segle XVI. Amb una superfície de 716 m2, el temple era la tercera església en dimensions. Des de l’any 1978 quan l’Arquebisbat de Tarragona el cedí a la ciutat, l’edifici és municipal.

Altres acords de la Junta de Govern

- Licitació de les obres d’urbanització del passeig dels Caputxins i carretera del Pla. La Junta de Govern ha aprovat la licitació i els plecs de clàusules de les obres de reforma urbanística de la totalitat del passeig dels Caputxins i de la carretera del Pla (aquesta via entre les places de la Font de la Manxa i de la Creu) que comportaran una inversió d’1.254.267 euros IVA inclòs. El projecte preveu la urbanització d’11.300 m2 d’aquesta zona del centre de la ciutat i inclou la renovació completa del ferm, l’ampliació de voreres i la modernització total de les xarxes de serveis públics. La urbanització contempla a més de la transformació del passeig dels Caputxins i de la carretera del Pla, la urbanització dels vials de l’entorn com els carrers de Veciana, Maria Codina, Priorat del Lledó, Sant Magí i Francesc Rodon i Queralt. A més, també es preveu la millora de la plaça Font de la Manxa com a un dels centres neuràlgics i eix vertebrador de la ciutat.

- Declaració com a deserta de la licitació del projecte museogràfic del Museu Casteller. La Junta de Govern ha aprovat declarar com a deserta la licitació convocada per a la contractació del subministrament i instal·lació dels equipaments que integren el projecte museogràfic del Museu Casteller de Catalunya i l’execució de les obres d’adaptació de l’edifici al mateix projecte, així com les obres corresponents als acabats d’entrega de l’edifici amb els immobles veïns. L’Ajuntament havia licitat aquest projecte a finals de juliol per un import d’1.576.000 euros IVA inclòs, però finalment l’empresa licitadora que s’havia presentat al concurs públic ha retirat la seva oferta. Ara s’ha requerit a l’arquitecte Ignasi Cristià que, en el termini d’un mes, revisi el projecte museogràfic per si és necessari introduir-hi modificacions, amb l’objectiu de procedir tot seguit a efectuar una nova licitació pública dels treballs de subministrament i instal·lació de la museografia.

- Adjudicació de les obres de millora de la vorera de la carretera de Barcelona. La Junta de Govern ha aprovat adjudicar el contracte de les obres de millora de la vorera de l’entrada a Valls per la carretera de Barcelona (antiga travessera de la carretera C-246) a l’empresa Exxaber per un import de 74.960 euros IVA inclòs. La nova vorera, amb una longitud de 440 metres, enllaçarà el tram que va entre la rotonda de l’N-240 fins a la plaça de Sant Francesc. D’aquesta manera, es millorarà l’accés a peu a la ciutat per aquesta zona, en especial per als veïns dels barris de la Colla Vella i dels Pisos de Clols com també l’accés a l’equipament municipal de la Sala Kursaal. El projecte també inclou la instal·lació de la xarxa de rec corresponent per als plataners, arbres característics d’aquesta entrada de la ciutat. Amb les obres, també s’aprofitarà per fer la reserva per a la instal·lació en el futur de nou enllumenat, així com serveis de fibra òptica. Les obres de millora d’aquesta entrada de la ciutat se sumen a les realitzades el 2015 per la Generalitat, amb l’asfaltatge del ferm de l’antiga travessera.

- Adjudicació de les obres d’urbanització del carrer Jacint Verdaguer. La Junta ha aprovat adjudicar a l’empresa Señales Girod per un import de 84.499 euros IVA inclós les obres de millora del paviment i serveis del carrer Jacint Verdaguer. El projecte contempla la renovació de tot el ferm d’aquest cèntric carrer, la modernització dels serveis públics de clavegueram, aigua, electricitat i enllumenat, així com el soterrament de les línies de telefonia i l’eliminació també de traspassos aeris de cables. El carrer serà de plataforma única i mantindrà l'estètica d'altres actuacions de millora executades recentment en aquest àmbit de la ciutat, en especial la inversió completada l’any 2016 a la zona de Paborde i Miralbosc. Per una major seguretat en aquest carrer, estret però amb molt de trànsit ja que comunica la muralla de Sant Antoni amb la carretera de Montblanc, es col·locaran pilones a banda i banda per delimitar els espais reservats a vianants i, a la vegada, limitar la velocitat de circulació. Amb aquests mateixos objectius de fer compatible la seguretat dels vianants i la comoditat de la mobilitat, amb la reforma urbanística també es mantindrà en tot el recorregut del carrer Jacint Verdaguer la mateixa alçada que s'assoleix amb el remuntable i pas de vianants situat a la cruïlla amb la muralla i el carrer Miralbosc.

- Adjudicació de les obres d’ampliació del pati de l’Enxaneta. La Junta de Govern ha aprovat adjudicar a l’empresa Ramon Ruana Font les obres d’ampliació del pati de jocs de l’escola Enxaneta per 61.926 euros IVA inclòs. El projecte d’ampliació contempla la creació d’un nou espai per als alumnes reservat als infants més petits del centre, de 3 a 5 anys. Aquesta ampliació s’efectuarà en l’àmbit comprès entre l’actual pati de l’escola i el torrent del Catllar.

- Atorgament d’ajuts a l’associacionisme Juvenil. La Junta ha aprovat l’atorgament de subvencions a diverses entitats juvenils i d’educació en el lleure infantil i juvenil d’acord amb les bases que regulen aquests ajuts en funció de les activitats que realitzen. D’aquesta manera, s’han atorgat subvencions al Centre d’Esplais Esquirols per un import de 375 euros, l’Agrupació Escola i Guia Verge de la Candela (500 euros), el Cor Divisi (255 euros) i l’Associació Espai Familiar el Niu (242 euros)

- Subvenció per la rehabilitació de la teulada de l’església del Carme. La Junta ha aprovat l’atorgament de subvenció de 30.000 euros a la Parròquia del Carme destinada a les obres de rehabilitació de la teulada del creuer dret de l’església del Carme i teulada annexa a la capella del Santíssim del mateix temple.

- Adjudicació del contracte d’actualització de l’inventari. La Junta ha aprovat l’adjudicació de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament i subministrament d’una aplicació informàtica de gestió i control per un import de 30.401 euros IVA inclòs a l’empresa Aldebaran 2.0 IT.

- Adjudicació sistema d’informació geogràfica. La Junta ha aprovat adjudicar a l’empresa Nexus Geografics el contracte de subministrament i manteniment d’un sistema d’informació geogràfica. En concret, s’adquireix la nova plataforma informàtica per un import de 18.999 euros IVA inclòs i el seu manteniment per 14.560 euros a l’any durant un període de tres anys.

- Aprovació despesa ràdio municipal on-line. La Junta ha aprovat una despesa de 9.462 euros IVA inclòs per a la contractació de diferents serveis per la posada en funcionament de la futura ràdio municipal on-line. Així, s’ha aprovat contractar l’adquisició de la plataforma informàtica i llicències a l’empresa Quality Mera per 5.832 euros i a Albert Cots el software per 3.630 euros.

- Contractació dels treballs de reparació de la calefacció de l’escola Eladi Homs. La Junta de Govern ha aprovat contractar a l’empresa Comsa Service per 9.680 euros IVA inclòs la contractació dels treballs de reparació de la instal·lació de calefacció de la planta baixa i planta primera de l’escola Eladi Homs.

4 de gener de 2018

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat