Oficina Municipal d'Escolarització de Valls: preinscripcions pel curs 2018 - 2019

Oficina Municipal d'Escolarització de Valls: preinscripcions pel curs 2018 - 2019

Oficina Municipal d'Escolarització de Valls: preinscripcions pel curs 2018 - 2019

El 13 d’abril s’obre el calendari de preinscripcions i les posteriors matriculacions per al curs escolar 2018-2019. Així, del 13 al 24 d’abril s’obre el període de preinscripcions per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria i del 30 d'abril a l'11 de maig, per a les llars d'infants. En concret, les dates establertes pel departament d’Ensenyament a tot Catalunya són les següents:

· Del 13 al 24 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

· Del 30 d'abril a l'11 de maig, per a les llars d'infants.

· Del 14 al 24 de maig, per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

· Del 14 al 25 de maig, per als programes de formació i inserció.

· Del 29 de maig al 7 de juny, per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

>> Més informació en relació a més estudis (departament d'Ensenyament de la Generalitat)

 

La sol·licitud de preinscripció es pot recollir als centres educatius, a l’Oficina Municipal d'Escolarització (OME) o descarregar-la a www.gencat.cat. Per altra banda, la documentació necessària que caldrà adjuntar és:

· Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), en cas d’alumnat estranger, del NIE.

· Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

· Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a, si en té.

· Documents que acreditin els aspectes indicats a la sol·licitud a efectes d’aplicació de barem, és a dir, dels criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat.

Els documents es poden presentar als diferents centres educatius de la ciutat i a l'Oficina Municipal d’Escolarització, l'horari d'atenció al públic d'aquest servei és de les 9 a les 14 hores (telèfon: 977 636 004).

L'Oficina Municipal d'Escolarització, ubicada a l'Ajuntament de Valls, va ser creada en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té la finalitat de facilitar a les famílies l'escolarització dels seus fills i filles. Concretament l'OME té com a principals objectius atendre les demandes i les consultes de les famílies; donar informació sobre el procés de preinscripció i matrícula; informar sobre els centres docents; rebre sol·licituds de plaça, i informar sobre la matriculació extraordinària durant el curs.

> Descarregar informació sobre les preinscripcions i les jornades de portes obertes educació infantil i educació primària

> Descarregar informació sobre les preinscripcions a les llars d'infants

> Relació dels centres educatius de Valls

> Entrar al web de la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Valls

VALLS · 21 DE MARÇ DE 2018

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat