L'Ajuntament de Valls promociona el comerç del Barri Antic amb dues línies de subvencions

L'Ajuntament de Valls promociona el comerç del Barri Antic amb dues línies de subvencions

> Es tracta d'ajuts per al lloguer en la implantació de noves empreses i també al suport a l'activitat empresarial i comercial

L'Ajuntament de Valls, a través de la regidoria de Comerç i Turisme, ha obert les convocatòries d'ajuts destinats al comerç del Barri Antic. Per una banda, hi ha la subvenció per al lloguer en la implantació de noves empreses, i per altra banda, els ajuts per al suport a l'activitat empresarial i comercial. Les subvencions, que pretenen incentivar el comerç en aquesta zona de la ciutat, es poden sol·licitar fins el dia 29 de novembre presentant una instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Ajuts de lloguer per a noves empreses al Barri Antic

Es tracta d'uns ajuts destinats a afavorir la implantació de noves empreses en l'àmbit del Barri Antic de Valls. Pretenen donar suport a la implantació de nous establiments, o el trasllat dels ja existents, en locals llogats amb aquesta finalitat dins l'àmbit del Barri Antic, mitjançant un ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 euros.

Aquests ajuts els pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica, que sigui titular de contracte de lloguer de negoci o establiment comercial dins l'àmbit del Barri Antic, sempre i quan estigui al corrent del pagament del lloguer del local objecte de la subvenció i que l'establiment porti funcionant continuadament un mínim de dotze mesos immediatament previs a l'atorgament de la subvenció i un màxim de cinc anys.

> Més informació

Subvenció de suport a l'activitat empresarial i comercial al Barri Antic

La concessió d'aquests ajuts van destinats a incentivar les obres de millora d'establiments ja existents o implantació d'establiments comercials en l'àmbit del Barri Antic de Valls. Així, els ajuts per a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic s'articularan al voltant de la línia de subvenció d'adequació i millora dels establiments, per una banda, ja existents o per trasllats d'aquests dins l'àmbit, i per altra, de nova implantació.

L'import total màxim de la subvenció és de 6.000 euros i un ajut individual màxim de 1.200 euros segons barems especificats a les bases reguladores. La subvenció la pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica que siguin titulars d'empreses i establiments comercials ubicats dins l'àmbit del Barri Antic. Per a la valoració de les sol·licituds caldrà haver realitzat una inversió total major o igual a 6.000 euros.

> Més informació

VALLS · 8 DE NOVEMBRE DE 2018

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat