L'Ajuntament aprova la modernització integral de l'enllumenat del polígon industrial de Valls, amb una inversió d'1,5 milions d'euros

L'Ajuntament aprova la modernització integral de l'enllumenat del polígon industrial de Valls, amb una inversió d'1,5 milions d'euros

> S’instal·larà tecnologia Led als 850 fanals de la zona industrial i un nou sistema de telegestió de control remot per detectar avaries a l’instant

> El projecte inclou a més afegir 170 nous fanals per substituir els punts de llum danyats i la instal·lació de nou cablejat a sectors com Mas de la Perla i Palau de Reig de Dalt

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat inicialment el projecte de millora integral de l’enllumenat de tot el polígon industrial. El projecte contempla la modernització de tota la instal·lació, en concret, la renovació amb tecnologia led als 850 fanals de la zona industrial de Valls. Amb les noves lluminàries Led, molt més eficients, s’augmentarà la sensació d’il·luminació a tots els carrers del polígon, augmentarà la vida útil dels punts de llum, es reduiran les avaries i, a la vegada, es disminuirà en un 80% el consum i els costos energètics.

El projecte, aprovat ara inicialment amb un pressupost d’1.464.000 euros IVA inclòs, s’executarà per fases i l’Ajuntament s’ha fixat com objectiu iniciar les obres de cara a principis del 2020, un cop s’hagi completat el tràmit administratiu, la licitació pública i el finançament. A més de la instal·lació de tecnologia Led a totes les lluminàries del polígon, la modernització contemplarà canviar els 20 quadres elèctrics de la zona que, entre altres millores, inclouran un nou sistema de telegestió per control remot que permetrà obtenir dades en temps real del consum elèctric, automatitzar les hores d’encesa i graduar-ne la potència i, a la vegada, detectar de manera instantània avaries per poder actuar i solucionar-les amb major rapidesa.

A més s’instal·laran uns 170 nous fanals, un 20% del total de punts de llum del polígon, que permetrà reposar els que estan malmesos, bé sigui perquè han desaparegut o perquè estan danyats per col·lisions de vehicles. També s’ha programat la renovació del cablejat elèctric de la instal·lació de l’enllumenat en tots els punts que sigui necessari, d’una manera especial en sectors del polígon com el de Mas de la Perla o Palau de Reig de Dalt. El pla lumínic del projecte preveu augmentar la sensació d’il·luminació de manera uniforme a les diferents zones del polígon, encara que a la carretera del Pla, com a via central que suporta un major volum de trànsit, es triplicarà la potència instal·lada.

Amb la modernització de l’enllumenat, es mantindrà la distribució actual de fanals al polígon que contempla situar, cada 20 metres, un punt de llum en disposició de portell, és a dir, a banda i banda dels carrers per il·luminar de manera uniforme les voreres i les vies de circulació. A més, es té especial cura en la il·luminació de les cruïlles de carrers i accessos al polígon per augmentar la seguretat viària de la circulació.

Altres acords de Junta de Govern

- Aprovació inicial del projecte de recuperació de la muralla de Sant Antoni. La Junta de Govern ha aprovat de manera inicial el projecte bàsic i executiu de recuperació de la muralla medieval de Sant Antoni, en concret, del tram inicial d’aquesta muralla situat a tocar del Portal Nou i entre els carrers del Mur i Tomàs Caylà. El projecte contempla una inversió de 482.000 euros i inclou les obres necessàries de consolidació d’aquest tram de l’antiga muralla medieval de Valls del segle XIV -declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)-, la seva reinterpretació històrica i la urbanització del solar. Aquesta serà la primera de les grans actuacions de recuperació de la muralla de la ciutat, en un tram, el de Sant Antoni, que destaca per la seva singularitat i per la seva situació com una de les principals entrades de la ciutat i també del Barri Antic. El projecte contempla, a més de la recuperació de les restes de la muralla (uns 615 m2 de restauració de paraments), la urbanització d’aquesta zona, que actualment es troba mal estat, generant un nou espai públic enjardinat i accessible a la ciutadana que es converteixi en un punt de trobada amb vistes a la muralla. Així, l’àmbit, d’uns 700 m2 de superfície de planta, s’urbanitzarà amb plataformes, que salvant el desnivell, formaran bancs i esglaons per passar a ser un espai obert, enjardinat i amb arbres. A la part superior del parament est es construirà un coronament que reproduirà l’esgraonat que feia la muralla i que es pot veure en el seu basament. En alguns punts, aquest coronament es transformarà també en un banc corregut perquè, des del carrer del Mur, el visitant pugui gaudir de vistes sobre el nou espai urbà i la muralla medieval des d’una nova perspectiva. Per damunt d’aquest coronament, es disposarà d’una barrera de protecció construïda amb platines d’acer pintat que permetrà la visió sobre l’espai i, a més, recordaran la imatge i alçada del que era el recinte emmurallat. Les obres inclouen la consolidació de les parts més degradades de la muralla i la seva restauració. A la resta de parets i paraments contemporanis que es conservaran, se’ls hi aplicarà una pàtina cromàtica de color neutre per tal que el visitant pugui identificar amb facilitat quines parts es corresponen a restes de la muralla i quines a construccions posteriors. També es deixarà vist i sanejat el mur de contenció de l’antic cementiri de Valls del segle XVI, de tal manera que la junta entre aquesta paret i la torre medieval es deixarà marcada per diferenciar les dues èpoques constructives. A més, s’ha previst la instal·lació de plafons informatius per permetre al visitant identificar les restes i conèixer la història d’aquest tram de la muralla medieval, en especial en àmbits com els de les antigues torres o el fossat, entre d’altres. L’Ajuntament aprova el projecte de recuperació de la Muralla de Sant Antoni després que, en els últims anys, s’hagin realitzat fins a 5 intervencions arqueològiques que han aportat nova informació i que han ajudat a completar la proposta d’actuació que s’ha previst en aquesta zona. Aquests treballs arqueològics han permès localitzar noves restes de la muralla, entre elles el descobriment de restes del Mur Vell del segle XIII del que, tot i que els historiadors intuïen el seu recorregut, fins ara no se n’havia trobat cap vestigi. En concret, els treballs de prospecció arqueològica han posat al descobert l’estructura d’un arc i altres materials de paret de muralla del XIII que es correspondrien a l’anomenat portal de la Font dels Clergues, del que se’n tenen molt poques referències històriques documentades. En el mateix parament s’hi troben les restes de la torre sobirana de Valls del segle XIV, la torre més alta de les 32 que formaven part de la muralla de Valls, que va aprofitar l’estructura del segle XIII. A més, s’han localitzat també altres restes de l’estructura defensiva, entre els que destaca, sens dubte, el fossat. També hi sobresurt un empedrat que segurament es correspondria a un dels corrals municipals de la vila al segle XVIII i s’ha ampliat la informació sobre dos refugis antiaeris que van construir durant la Guerra Civil, els treballadors de la fàbrica que ocupava aquest lloc. Ara el projecte enceta el període d’exposició pública, després de l’aprovació per part de la Junta de Govern. L’Ajuntament, a més d’informar de la proposta a la Comissió Municipal de Patrimoni de Valls, sol·licitarà el corresponent informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura

>> Descarregar imatge de l’actuació projectada

- Municipalització de les llars d’infants municipals. La Junta de Govern ha acordat iniciar l’expedient per a l’estudi de la modificació del sistema de gestió de les dues llars d’infants municipals (Tabalets i Xiquets i Xiquetes), per tal que es gestionin directament des de l’Ajuntament. En aquest estudi per a la municipalització del servei hi participaran els diferents serveis municipals en competència en aquest àmbit, entre ells, Ensenyament, Recursos Humans i els serveis jurídics i econòmics municipals.

- Convocatòria de subvencions per l’IBI. La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria de subvencions sobre l’Impost de Béns Immobles corresponent al domicili habitual per a totes aquelles persones i famílies monoparentals amb dificultats econòmiques. En funció dels casos, les subvencions poden oscil·lar entre un 25% de subvenció de l’IBI fins a la seva totalitat i l’Ajuntament ha previst una dotació econòmica pressupostària de 12.000 euros. El termini per a la presentació de sol·licituds s’obrirà entre el 6 i el 31 de maig i es poden formalitzar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

- Convocatòria de subvencions per la taxa d’escombraries. La Junta ha aprovat també la convocatòria de subvencions sobre la taxa de recollida i gestió de residus municipals per a famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest cas, les subvencions poden oscil·lar entre el 25% i el 100% del rebut de les escombraries. L’Ajuntament ha previst una dotació pressupostària de 10.000 euros. La sol·licitud de subvencions es pot formalitzar entre el 6 i el 31 de maig a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

VALLS · 17 D'ABRIL DE 2019

Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Al accedir a aquest domini està acceptant la seva instal·lació i ús en els termes de la nostra política de privacitat. Veure política de privacitat