Pla local de polítiques de gènere i igualtat

Pla local de polítiques de gènere i igualtat

 

 

 

El Pla local de polítiques de gènere i d’igualtat de Valls vigent actualment està concebut com un instrument que ha de permetre recollir i analitzar les diferents actuacions municipals en matèria d’igualtat de gènere i definir els objectius i línies estratègiques sobre les quals incidir en relació a les diferents desigualtats encara existents entre homes i dones.

 

En el següent enllaç hi trobareu en format PDF

Descarregar PDF Pla local de polítiques de gènere i igualtat