Valls contra les agressions sexistes en l'oci i la festa

Valls contra les agressions sexistes en l'oci i la festa

 

 

La festa en pau!

Valls contra les agressions

sexistes en l'oci i la festa

 

Descarregar PDF amb tota la informació

 

PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES EN L'OCI I LA FESTA

 

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ

Aquest document té l’objectiu de sensibilitzar i donar resposta a la ciutadania davant les possibles agressions sexistes que poden donar-se en el marc de les festes i de l'oci a la ciutat de Valls. També pretén posar en coneixement dels diferents agents implicats en l’organització i el desenvolupament dels esdeveniments festius de la ciutat els mecanismes per lluitar contra aquests tipus d’actituds violentes i discriminatòries.

En la sessió plenària de l'Ajuntament de Valls del 24 d’abril de 2017 es va aprovar per unanimitat una moció per a la creació d’un protocol contra les agressions masclistes als grans esdeveniments d’oci i festius de Valls. De manera immediata, es crea un grup de treball transversal que inclou les regidories d’Acció Cívica i Joventut, Cultura, Igualtat i Participació i Seguretat Ciutadana, i que compta amb la participació dels diferents agents d’activitats d’àmbit festiu i d’oci de la ciutat i dels cossos de seguretat.

En aquest marc de treball transversal i participatiu s’inicia la redacció del protocol que presentem a continuació i es valora l’ampliació de l’àmbit d’actuació del protocol a tot tipus de violències per raó de gènere: dones i col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals).

En les relacions entre homes i dones són freqüents les conductes sexistes que per la seva naturalitat i reiteració contribueixen al foment de la desigualtat i la discriminació. Parlem de comportaments verbals, no verbals i físics; comportaments que ofenen, humilien, intimiden o envaeixen el cos, basats en el gènere i la condició sexual de la persona que els pateix. Volem eradicar a la nostra ciutat els comportaments que provoquen que una persona se senti assetjada pel seu gènere o per la seva orientació sexual i que se senti forçada a viure una situació que no desitja.

El més freqüent és que les víctimes d'agressions sexistes siguin les dones, però aquests tipus d'agressions les poden patir homes o dones, pel seu aspecte o comportament, en funció de la seva identitat o condició sexual; en definitiva qualsevol persona, independentment del seu gènere, que no segueixi els estereotips heterosexuals.

Comentaris despectius, mirades ofensives i gestos obscens, burles, bromes, “floretes”, fotografies sense permís, apropament físic excessiu, contacte físic deliberat i no acceptat, tocaments, agressions físiques i, en l'extrem, violacions.

Les conductes catalogades de més lleus es normalitzen, passen sovint desapercebudes i fins i tot arriben a justificar-se, amb frases del tipus “ell o ella el va provocar”, “no és per tant”, “havia begut”, etc. Però no per això hem de deixar de donar-li importància a aquestes actituds. Un insult o una humiliació és una agressió; una opinió sobre el teu cos en contra de la teva voluntat és una agressió; el fet que no puguis decidir quina relació vols tenir amb algú i fins a quin nivell, és també una agressió; la vulneració de la teva intimitat és una agressió i que et considerin un objecte sexual, és una agressió.

Les idees preconcebudes en relació als altres, segons els nostres esquemes mentals i segons la nostra necessitat de catalogar les persones i de rebutjar tot allò que és diferent a nosaltres o al nostre pensament, és la base que alimenta les actituds sexistes i discriminatòries. Aquestes idees, habitualment equivocades sobre els altres, sovint deriven en actituds i agressions sexistes.

La nostra societat dóna molta importància als moments festius com a elements de cohesió de tota la ciutadania. Les festes han de ser moments de diversió i de convivència per a tots els ciutadans. Massa sovint, però, en els espais d’oci durant les festes es dóna un fort augment del consum d’alcohol i d'altres drogues, sobretot entre lla gent jove, fet que agreuja i fa augmentar les actituds i les conductes sexistes i discriminatòries.

Per tal de gaudir d’unes festes igualitàries és necessari el respecte a les dones i a la diversitat afectiva sexual i que tothom pugui expressar-se lliurement i amb seguretat en un entorn festiu.

Com es manifesten les violències sexistes i contra la diversitat afectiva sexual?

GREU MOLT GREU
VERBALMENT

- Comentaris ofensius i/o degradants en relació a la identitat de gènere i/o opció afectiva-sexual

- Bromes amb contingut sexual

- Floretes («piropos») indesitjades

- Burles, comentaris despectius sobre la persona i/o col·lectiu

- Comentaris no desitjats o incorrectes sobre l’aspecte físic o el cos

- Dificultar l’entrada o accés a l’espai públic per raó de gènere o identitat sexual

- Amenaces d’agressió física

- Al·lusions de caràcter sexual no desitjades

- Comentaris despectius o degradants sobre l’aparença física

- Insults, crits

FISICAMENT

- Envair l’espai i intimidar

- Formes de contacte físic no desitjat, tocaments no sexuals que incomodin, violentin o no agradin a la persona o grup que els pateix

- Apropament físic excessiu, contacte físic deliberat i no acceptat

- Cops de puny, cops de peu, retenir amb força

- Agafar pel coll, pel pit

- Arraconar, escopir, perseguir, estirar (braç, cabell...)

- Immobilitzar

- Empentes

SEXUALMENT

- Mirades ofensives, mirades cosificadores i/o gestos obscens

- Comentaris sexuals no desitjats

- Tocaments sexuals no desitjats

- Assetjaments per opció sexual

- Exhibicionisme sexual

- Xantatge i amenaces per a mantenir relacions sexuals

- Intents d’agressions sexuals

- Violacions

Què podem fer?

Per tal de viure les festes en llibertat i lliures de sexisme, tots i totes hem de fer pinya. Tenim un paper protagonista i és necessària la participació de tota la ciutadania per acabar eradicant aquestes actituds i comportaments de la nostra societat.

El que és important és que tots hem de tenir clar que cap agressió sexista es pot tolerar. Si mirem cap a un altre lloc, si pensem que la cosa no va amb nosaltres i no fem res, estem sent còmplices de la situació.

Si no fem res, legitimem les conductes de les persones agressores. Si no li donem importància i minimitzem els possibles sentiments de malestar, protesta o resposta de la persona agredida, fem que aquestes violències quedin silenciades o minimitzades i podem arribar a convertir la persona que les pateix en la responsable de l’agressió.

A més, cal que no oblidem que, tot i que les pateixen en major grau les dones i les persones que no segueixen els estereotips heterosexuals, qualsevol persona pot arribar a patir aquestes violències. Per això, tothom ha d’estar implicat en la seva eradicació.

Comptem amb tu!

PRIMERA RECOMANACIÓ PER GAUDIR D’UNES FESTES SEGURES:

Si no vius a la població i no et coneixes els espais, ubica’t.

Tingues clar on són a la ciutat els serveis d’emergències mèdiques i policials.

ACTUACIÓ DAVANT DE CADA TIPUS D’AGRESSIÓ:

- Dirigeix-te al punt d’atenció/informació (si no està habilitat, dirigeix-te a l’organització de l’esdeveniment).

- Si detectes una agressió sexista d’aquest nivell, parla amb la persona agredida, explica-li que disposa d'un punt d’atenció/informació o d’organització dels actes i respecta el que vulgui fer. Si no vol fer res l'has de respectar, és la seva decisió.

- Dirigeix-te als serveis policials que vetllen per la seguretat dels actes.

- Dirigeix-te als serveis mèdics (ambulàncies) ubicats a l’espai festiu, si ho creus convenient. Si no es disposa d'aquest servei, truca al telèfon d'emergències 112.

- Dirigeix-te al centre sanitari de referència d’urgències (Pius Hospital de Valls).

- Dirigeix-te als serveis policials presents a l’espai festiu (Policia local de Valls i/o Mossos d’Esquadra) o truca al telèfon d’emergències 112.

                                                       Tingues clar que ...

Només la persona agressora és responsable de la violència que ha exercit.

Estar sota els efectes de l’alcohol o d'altres substàncies no el justifica ni l’excusa de l’agressió. “NO” és “NO”, sempre.

S’ha de respectar fins a on vol arribar l’altra persona en la relació. Si primer dic “Sí” i després dic “NO”, és “NO”.

Hi ha diferències notables entre lligar i assetjar.

Si ets espectador de l’agressió:

*        No callis, no ho permetis, no passis.

*        Ofereix ajuda a la persona afectada.

*        Escolta-la. No interpretis el que vol fer.

*        Pregunta-li què vol fer i respecta la seva decisió. No adoptis actituds paternalistes, no actuïs sense que la persona afectada t’ho autoritzi.

*        Tracta de crear-li un espai de seguretat. No la deixis sola.

*        Ajuda a la persona agredidaa contactar amb algú que la pugui acompanyar.

*        En cas d’agressions físiques o sexuals, contacta amb els cossos de seguretat (Policia Local, Mossos d’Esquadra). Tracta d’identificar i/o retenir a l’agressor i a possibles testimonis de l’agressió.

Si pateixes una situació de violència sexista:

*                  Deixa clar a la persona agressora el teu rebuig a les seves pretensions i actitud i exigeix-li que no continuï.

*                  Informa al teu grup d’amistats per tal que estiguin al cas per si t’han d’ajudar. Segur que no estàs sol/a.

*                  Demana ajuda al personal d’organització i seguretat de les festes i a les forces de seguretat (Policia Local i Mossos d’Esquadra). Estan per a ajudar-te.

*                  Si et sents agredit o agredida i necessites parlar amb algun especialista posa’t en contacte amb la línia d’atenció contra la violència masclista 900 120 120. T’escoltaran i t’orientaran sobre què pots fer.

*                  Si és la teva parella o exparella la que mostra aquestes actituds, estàs patint violència masclista. No estàs sola. Et poden ajudar al Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament o trucant al 900 120 120.

Analitza si ets tu qui té un comportament sexista i reflexiona-hi!

*                  Aprèn a identificar les conductes que fan mal als altres per poder modificar-les.

*                  Respecta els drets dels altres com a tu t’agrada que respectin els teus drets.

*                  Respecta els espais i recorda que els cossos de les altres persones no són objectes per al teu gaudi.

*                  Analitza i reflexiona sobre els teus prejudicis amb el físic o les persones que consideres diferents a tu i no facis acudits misògins (contra les dones), lesbofòfics, transfòbics i homofòbics.

*                  Assetjar no és lligar. Si no et segueixen el rotllo, no insisteixis.

*                  Les actituds violentes cap als altres no demostren la teva vàlua o superioritat sinó que posen de manifest les teves inseguretats i els teus punts febles. A més, només produeixin rebuig en els altres.

Davant d’una agressió sexual o d'una violació

*                  Informa del que t’ha passat a algú de la teva confiança per tal que t’acompanyi i t’ajudi.

*                  Acut de forma immediata a un centre sanitari o al servei d’urgències.

*                  Truca als serveis d’urgències mèdiques o a la policia si no pots anar sol/a al centre mèdic. T’assistiran i t’informaran de què has de fer.

Agressió sexual: Qualsevol conducta que atempti contra la llibertat sexual d’una persona amb ús de la violència i/o intimidació.

Violació: agressió sexual amb accés carnal per via vaginal, anal o bucal o introducció de membres corporals o objectes per via anal o vaginal.

TELÈFONS

Actius les 24 hores del dia:

Emergències                                                                                                 112

Policia local de Valls                                                                                     977 60 13 13

Línia d’atenció contra la violència masclista                                     900 120 120

Pius Hospital de Valls                                                                                   977 61 20 20

Si necessites atenció i assessorament en horari no festiu:

Serveis socials bàsics de l’Ajuntament                                                         977 61 40 40

Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Valls

Atenció psicològica i jurídica a dones i col·lectiu LGTBI                              977 61 40 40