Millora de la il.luminació del barri de Mas Clariana