Millora de la il.luminació del barri de Santa Magdalena