Senyalitació horitzontal i vertical de tres rotondes del polígon