Intal.lació d'un conjunt semàforic a la cruïlladel carrer Avenir amb el Carrer del Tren